Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Bästa arbetssätt

Idcon, underhåll, konsult


Idcon, underhåll, konsult

En verktyg för nulägesanalys och utvärdering, kontinuerlig förbättring och förbättring av förståelse i organisationen.

Om Bästa Arbetssätt
IDCON har  utvecklat ett verktyg vi kallar för "Bästa Arbetssätt" för underhåll och produktionstillförlitlighet.  Vi använder Bästa Arbetssätt för att utvärdera nuläget i en organisation och identifiera förbättringar. Bästa arbetssätt består av ungefär 300 punkter som beskriver "bästa arbetssätt" inom underhåll och produktionstillförlitlighet.  Bästa arbetssätt har används i många processindustrier samt en del tillverkningsindustrier.  De 300 bästa arbetssätt är uppdelade i nio kategorier: 

Ledning och Organisation
Förebyggande underhåll
Planering och Schemaläggning
Grundorsaksanalys
Reservdelshantering
Lokaler, verktyg, och verkstäder
Anläggning - kommunikation med underhåll
Teknisk Databas
Kompetensutveckling
Ett exempel på ett par element av 300 i bästa arbetssätt:

Exempel från kategorin:  Förebyggande underhåll - dokumentation

Bästa Arbetssätt

Poäng

Beskrivning av nuvarande arbetssätt

Det finns doukmentarade inspektionsrutiner för all utrustning under drift (där TK är den mest kostnadseffektiva UH-metoden), för mekanisk, elektrisk, och instrumentutrustning.

Organisationen betygsätts på en skala 1-100. 

 

Exempel från kategorin: planering och schemaläggning - utförande

Bästa Arbetssätt

Poäng

Beskrivning av nuvarande arbetssätt

Standardjobbplaner används för alla kritiska och ofta återkommande arbeten.

Organisationen betygsätts på en skala 1-100. 

 

Utvärderingen kan göras av IDCON eller av IDCON I samråd med er organization. 

Bästa arbetssätt och förbättringsförslag
När de 300 elementen har utvärderats finns underlag för detaljerat analysunderlag.  Vi använder gap-analysen för att skapa förbättringsförslag och prioritisera dessa.  IDCON kan presentera förbättringsförslag I en rapport och presentation eller arbeta nära er organisation och utvärdera tillsammans.

Utveckling av Implementeringsplan
Det är viktigt att organisationen vi arbetar med är involverad i utvecklingen av en förbättringssplan.  Vi föreslår att utveckla en förbättringsplan gemensamt i en workshop för att uppnå förståelse för föreslagna förbättringspunkter samt acceptans och involvering I förbättringsplanen.    

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta