Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Planering och schemaläggning med precision

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

De personer som bäst vet hur stor förbättringspotentialen är genom planering och schemaläggning är de som utför underhållsarbete. De vet bäst hur mycket tid de slösar därför att de arbeten de utför inte är väl planerade och schemalagda. Att arbeten inte är organiserade med tillgång till de verktyg, reservdelar och material som behövs samt att den utrustning som skall underhållas är tillgänglig, dränerad och säkerställd mm., kan i och för sig vara mycket frustrerande. Men å andra sidan så skulle det behövas mycket färre personer att utföra alla arbeten om allt var planerat och schemalagt med verklig precision. I det ligger ett hot och det medför att en underhållsavdelning sällan blir så effektiv som den verkligen kan bli.

Det är mycket viktigt att de utförande personer som påverkas av bättre planering och schemaläggning inte ser effektivitetshöjningen som ett hot. Hotet måste undanröjas för att bereda vägen till verkligt stora förbättringar. Om alla inser att bättre planering och schemaläggning kan frigöra tid för att göra mer intressant och värdefullt arbete så kan stora effektivitetshöjningar skapas.

Jag hör ofta att “ Vi vet vad som borde göras, men vi har inte tillräckligt med folk att göra det” Det är möjligt att det kan kännas så men jag anser att mycket få underhållsorganisationer har för få människor. Min erfarenhet är att det finns massor av tid att frigöra i de flesta underhållsorganisationer, därför att dom är upptagna med att slösa massor med tid på att göra fel saker. T.ex. vänta på nästa jobb, leta efter reservdelar, reagera på problem som kunde ha förebyggts, vänta på annan yrkesgrupp mm.  

Ingen kan bli mer effektiv än det system man jobbar i tillåter någon att bli. Det gäller också planerare. Systemet planerare arbetar i måste organiseras så att de kan använda sin tid att effektivt planera. Det innebär att alla grundläggande system inklusive Underhållsförebyggande aktiviteter, inspektioner, uppdaterat maskinregister med reservdels och materialförteckning, disciplinerade prioriteter etc. utförs.   

Om ni inte vet var ni är och inte heller var ni är på väg med er organisation så kommer ni aldrig att förbättra någonting. Vet ni hur bra er organisation är och hur bra den kan bli så är nästa steg att skapa en plan och en vision av framtiden som visar hur ni skall gå från hur bra ni är till hur bra ni kan bli.

I nedanstående bild beskrivs hur ökad planering och schemaläggning mot verklig precision frigör tid att utföra mer och mer analys och eliminering av problem. Er organisation kommer att gradvis utvecklas från en utförande till en tänkande och ständigt förbättrande organisation.


Bilden visar en underhållsorganisation som startar med ett utgångsläge med mycket lite planering och schemaläggning. Ökas planeringsinsatserna till 1 % av den direkta underhållskostnaden som i Fas 1 (Det motsvarar ca två planerare per 100 utförande underhållspersonal) så minskas den direkta underhållskostnaden i tillägg till högre tillförlitlighet och färre olyckstillbud. Det sker genom att den tid som används för att utföra underhållsarbete gradvis förändras så att mer tid används för att planera och schemalägga, mindre tid används för att utföra avhjälpande underhåll och mer och mer tid används för att analysera grundorsaker till problem och till att eliminera lösta problem.

Det innebär att ni gradvis frigör tid genom bättre planering, schemaläggning och utförande av avhjälpande underhåll och använder den tiden till mer värdefullt, utmanande och intressant arbete.

Jag får ofta förfrågningar om att besöka företag i Skandinavien. Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med besök till flera företag info@idcon.com att. Christer Idhammar. Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta