Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Driftsäker produktion = Drift + Underhåll. (del 3)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3)  (del 4)  (del 5)

Låt oss utgå från att ni nu har utvecklat och dokumenterat era missioner och visioner för er tillverkningsverksamhet enligt de riktlinjer jag beskrev i föregående krönika. Kanske ni kom fram till följande:

vision, Mission, CBP,

Visionen, eller er bild av framtiden beskrivs enkelt som att ni skall uppnå 75 poäng (på en skala mellan 0 – 100) vid en given tidpunkt. Det innebär att vid en utvärdering av Bäst Kända Element, eller “Current Best Practices CBP”, får ni över 75 poäng som ett genomsnitt. Utvärderingen kan göras av er själva i en gruppdiskussion. Det hjälper att ha en opartisk ledare av gruppen, att betygsätta känsliga saker som ledarskap, eller hur bra ett datorsystem är, när den chef som valde systemet sitter med i gruppen leder ofta naturligt nog till subjektiva slutsatser.

Missionen, eller ert uppdrag inom underhållsverksamheten, är uttryckt som att leverera kostnadseffektiv utrustningsdriftsäkerhet genom implementering och utförande av de aktiviteter som beskrivs i CBP dokumentet. (Ca. 300 element). Lägg märke till att motsvarande dokument och Vision/Mission skall finnas för driftverksamheten. Dessa båda dokument sammanbinds sedan i ett dokument som beskriver mål och förväntningar för hela organisationen.

CBP Dokumentet beskriver Vad som skall dokumenteras, genomföras och eventuellt mätas. Organisationen bestämmer själva Hur man utför de förväntningar som beskrivs i CBP dokumentet. I nästa krönika skall jag ge ett exempel på en del av ett CBP dokument, vill ni ha det tidigare kontakta mej direkt info@idcon.com.

Utför CBP. Dokumentet ger klara förväntningar på vad som förväntas av er organisation. Faktum är att de flesta underhållsorganisationer saknar klart uppställda förväntningar. Det enda man har är en förväntan att man skall sänka kostnaden. Eller skall man öka drifsäkerheten? Eller båda samtidigt? I vilken ordning? Detta är ofta inte genomtänkt i de flesta organisationer. Man kan då säga att man saknar ledning av vad organisationen förväntas åstadkomma.

Utvärdera Genomförandet eller utförandet av det ni ställt upp som förväntningar i CBP dokumentet. Nu kan ni också börja använda utvalda nyckelfaktorer på ett meningsfullt sätt. Resultatet används sedan till att se hur ni närmar er ert uppsatta mål eller vision.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara info@idcon.com fax +1-919-847-8647

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta