Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Driftsäker produktion = Drift + Underhåll. (del 4)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3)  (del 4)  (del 5)

I föregående krönikor har jag nämnt Bäst Kända Arbetssätt eller Element. På Engelska “Current Best Practices” - CBP.
CBP Dokumentet bör endast beskriva Vad som skall dokumenteras, genomföras och eventuellt mätas. Din organisation bestämmer sedan Hur ni skall utföra de förväntningar som beskrivs i CBP dokumentet. I den här krönikan skall jag ge ett exempel på en del av ett CBP dokument, många har kontaktat mej om att få exempel och om ni vill ha mer detaljer kan ni kontakta mej direkt info@idcon.com

Om ni sätter er ner för att beskriva alla “practices” eller bästa arbetsprinciper kan ni dela upp dem i Huvudprinciper, Delprinciper och Element.
Exempel på Huvudprinciper kan vara:

 • Organisation och ledarskap.
 • Utbildning och kunskapsutveckling.
 • Underhållsförebyggande.
 • Förebyggande Underhåll.
 • Teknisk Databas.
 • Planering, Schemaläggning.

O.S.V.
Totalt blir det cirka 12 stycken huvudprinciper.

Låt oss ta Huvudprincipen Planering och Schemaläggning som exempel på delprinciper.

Delprinciperna inom Planering och Schemaläggning är:

 • Arbetsbegäran.
 • Prioritering.
 • Orderstock.
 • Planering.
 • Schemaläggning.
 • Utförande.
 • Registrering.
 • Utvärdering.

Etc.
Med element blir det cirka 160 beskrivningar på bästa arbetsprinciper för att beskriva vad som skall göras för att Planera och Schemalägga underhållsarbeten på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Exempel på detaljer – Elementen - av den första Delprincipen inom Planering och Schemaläggning - Arbetsbegäran är:

 • Alla arbetsbegäran sker direkt i datasystemet. Det är viktigt att ni kommit överens om att det är en BEGÄRAN inte en ORDER.
 • Klar identitet av arbetsobjektet anges.
 • Begärd prioritet enligt överenskommen prioritetsmall anges. Prioritetsmallen har utarbetats gemensamt mellan Drift och Underhåll för varje avdelning inom er organisation.
 • Schemaläggningstillfälle anges. Detta avser om arbetet kan göras oberoende av tillverkningsprocessen, eller om processen måste stoppas, eller om unika tillfällen kan tas till vara. T.ex “Vid Verktygsbyte, rengöring, produktomställning etc.”
 • Klar beskrivning av vad som skall göras eller väl beskrivet symptom efter preliminär logisk felsökning av operatör eller annan som begär underhållsarbetet.
 • Om arbetet skall klassas som investering eller underhåll anges.
 • Kända risker för att utföra arbetet anges.
 • Arbeten kan begäras av alla.
 • Alla arbetsbegäran samlas till en gemensam kontakt mellan drift och underhåll.

Använd gärna ovanstående för att utvärdera er eget arbetssätt, om ni på en skala av 1-100 hamnar över 75, så är ni väldigt bra. Kom ihåg att det som är viktigast är inte att ni dokumenterat och kommit överens om att ni skall göra ovanstående, viktigast är att ni verkligen gör det. Som ni ser av ovanstående exempel så måste drift och underhåll fungera i ett nära samarbete för att ni skall lyckas bra.

Vid en utvärdering av en organisations arbetssätt värderas Utförandet till 80%, Dokumentationen till 10%, och eventuell mätning av nyckeltal till 10%.

Nedanstående tabell visar total utvärdering av de sista åtta företag som utvärderats med “CBP” under de sista sex månaderna.

total utvärdering av de sista åtta företag som utvärderats med “CBP” under de sista sex månaderna.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara info@idcon.com fax +1-919-847-8647

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta