Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Första underhållsorganisationen i Världsklass

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Den här krönikan skulle egentligen handla om vad de bästa gör bättre del II. Eftersom jag just genomfört en utvärdering av bästa arbetssätt för en underhållsorganisation i en livsmedelfabrik, där man som första underhållsorganisation någonsin uppnått en verifiering av världsklasstatus, så får fortsättningen på del II vänta till nästa krönika.

Kortfattat om fabriken.
Fabriken är en av 23 livsmedelfabriker där alla använder samma metodologi för att utvärdera hur bra man är, för att utveckla förbättringsplaner och mäta hur förbättringar framskrider. Dessa utvärderingar görs i genomsnitt var 18e månad. De flesta genomförs med egen personal från företagets andra anläggningar som utbildats av IDCON. En gång vart annat eller vart tredje år görs utvärderingen av IDCON som kalibrering. Underhållsorganisationen har 23 anställda inklusive reservdelsförråd. Underhållsbudgeten är cirka 31,5 miljoner i Svenska kronor per år. Alla är medlemmar i en fackförening.

Resan mot världsklass.
Nytt lönesystem.
Deras resa mot underhåll i världsklass startade 1996 då en ny underhållschef genomförde ett annorlunda betalningssystem för de anställda inom underhållsavdelningen. Tidigare hade man ett traditionellt betalsystem som baserades på timmar och övertid. Man hade mycket övertid, skiftgång och extra resurser kallades ofta in nätter och helger. Utrustningens tillförlitlighet var därför inte tillfredsställande. Drift och underhållsavdelningarna jobbade inte i nära samarbete och underhållsavdelningen sågs som en serviceavdelning till produktionsavdelningen, inte som en partner.
Genom förhandlingar kom man överens om en månadslön för alla underhållsanställda som inkluderade all övertid oavsett varför övertid krävdes. Detta drev naturligtvis en vilja att inte behöva stanna längre än nödvändigt på jobbet och man ville naturligtvis inte bli inkallade efter arbetstid. Tidigare ville många ha så mycket övertid som möjligt vilket drev fel beteenden många gånger.

Bästa arbetssätt.
 Redan 1999 påbörjade man egna utvärderingar av bästa arbetssätt baserade på en förenklad modell. Det visade sej snart att man utvärderade sej själva att vara 80 poäng av 100 möjliga, så vad kan man då förbättra? När IDCON kontaktades 2003 användes en mer precis modell, som gick mer i detalj, och när den första utvärderingen gjordes med utomstående objektivitet blev poängen 53 och man insåg att mycket kunde förbättras.

  
Bildtext.
Efter att ha gjort den första CBP (Current Best Practices) utvärderingen enligt en objekiv metod blev poängen 53 och man insåg att man hade en stor förbättringspotential, dessutom var man motiverade att verkligen förbättra. Hotet från konsekvenserna av att bli mer produktiva var undanröjda. 2006 och 2007 gjordes nästa utvärdering och man uppnådde 54 respektive 66 poäng. Efter två år gjordes den sista utvärderingen och man uppnådde 78 poäng eller världsklass som definieras som över 75 Poäng.
Det tog tre år innan organisationen med entusiasm insåg vad som kan uppnås. Detta berodde på att ledningen bevisade att man långsiktigt menade att genomföra det som påbörjats.

Resultat
Sedan 1999 har underhållskostnaden gått ned med ca. 6 %  med hänsyn tagen till inflationen. Underhållskostnad som % av verkligt återanskaffningsvärde har sedan 1999 gått ned med 24 %. Man följer noga upp vilka underhållsobjekt som läggs till och vilka som skrotas. Underhållsbudgeten baseras till stor del på det verkliga återanskaffningsvärde som uppdateras årligen. I dagsläget har denna fabrik nu 7% lägre underhållskostnad än genomsnittet av alla andra fabriker inom företaget.

Om någon vill veta vilket företag detta är så kan ni ringa mej så kan jag berätta alla detaljer.

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med flera företag. Kontakta info@idcon.com att. Christer Idhammar.
Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta