Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Grundorsaksanalys. Tänk med rätt hatt

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

En verkligt bra tillverkningsorganisation använder en stor del av sin tid till att identifiera problem, välja vilka problem som man skall lösa, analysera dessa problem, finna en lösning och implementera denna lösning. Dessutom dokumenterar man alla lösta problem och använder detta material som bas till ständig utbildning.

Inom en uderhållsavdelning i världsklass används upp till 30% av alla underhållstimmar till detta arbete.

Det finns många metodologier att använda sig av t.ex. Fiskbensdiagram, varför? varför? analys, felträd, orsak/effekt diagram etc. Oavsett vilken metod ni använder så är det viktigt att de som deltar i problemlösningsarbetet tänker rätt och arbetar effektivt annars tar arbetet onödigt lång tid.

Som företagsledare har det ofta hjälpt mej när jag diskuterat med personal att kunna säga “ Nu tar jag på mej IDCONhatten och det beslut jag fattar är från det perspektivet”. Det har gjort det tydligare och lättare för mej att fatta ett bättre affärsmässigt beslut. Dessutom måste känslomässiga beslut undvikas och genom att använda IDCONhatten så accepteras det också lättare från de som berörs. Jag vet inte varifrån jag fick iden med IDCONhatten, förmodligen har jag hört någon annan använda iden.

För något år sedan läste jag boken Six Thinking Hats av Edward de Bono. Han talar om sex olika “Tänkhattar” och vi började använda hans metodologi för att lösa problem och effektivisera möten. Jag rekommenderar att ni läser boken. Det är en av dessa enkla metoder som ni snabbt lär er och ni kommer att se hans tankesätt som ett bra hjälpmedel vid problemlösning och i möten.  

 grundorsaksanalys
I ett möte kan det vara lämpligt att börja med röd hatt. Det är då ok att tala om känslor, inte om fakta, så att i den fortsatta diskussionen har man klarat av den känslomässiga biten. Sedan kan ni ta på er den vita hatten och endast diskutera fakta och siffror.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta