Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. (del 2)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3)  (del 4)  (del 5)

I den här krönikan kommer jag att fortsätta att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden behandlade jag de blå rutorna från upphandling, förråd till renovering i föregående krönika.

Här fortsätter jag med att behandla de aktiviteter som påverkar teknisk livslängd och kostnader under den tid en komponent används i producerande utrustning.

Det har sagts många gånger, men det är värt att upprepa, att det enklaste och mest lönsamma att göra för existerande utrustning, är att försäkra att de aktiviteter som förebygger att problem upstår verkligen utförs rätt. Jag använder här begreppet “problem” i stället för ”fel” eller ”underhållsbehov” för att understryka att vi här inte bara förebygger underhållsrelaterade händelser utan alla produktionsrelaterade problem. Exempel på problemförebyggande aktiviteter inkluderar grundläggande element såsom:

  • Smörjning
  • Detaljerad Rengöring
  • Balansering
  • Uppriktning
  • Filtrering
  • Handhavande

Jag har nämnt ovanstående element många gånger förut i den här krönikan, här fortsätter jag med att ge några konkreta exempel på hur bättre körsätt och handhavande av utrustning påverkar tillverkningskostmader inklusive underhållskostnader.

Om ni har en anläggning med dubbla funktioner t.ex redunderade pumpar, kompressorer, fläktar etc. Så lönar det sig snabbt att se till att utrustningarna växelkörs. Gå ut i er anläggnng och identifiera alla dubblerade utrustningar. Märk dem A, B och eventuellt C om ni har fler redundancer. Bestäm sedan att regelbundet skifta driften av utrustningarna så att ni t.ex efter nästa stopp kör bara A funktioner, därefter B funktioner osv. Det finns flera fördelar med att göra detta:

  • Det är ett av måga element som befrämjar samarbetet mellan drift och underhåll.
  • Utrustningens komponenter kommer att hålla längre. Lagerskador på grund av brinelling undviks mer, axlar behåller bättre sin räthet, uttorkning av packningsmaterial undviks, problem med vatten i oljor och fett genom kondensering minskas etc.
  • Operatörer lär sig mer om utrustningen och förtroendet att stand-by utrustningar fungerar när de behövs ökar
  • Vid akuta problem som leder till att t.ex en A utrustning skiftas till en B utrustning så behöver inte reparationsarbetet utföras akut, det kan planeras och schemaläggas till normal dagtid.

Vid flera företag där dessa åtgärder gjorts har jag ofta fått följande kommentar: ” Vi gjorde det du rådde oss att göra och det betalade sig nästan omedelbart. Vi upptäcte att vi hade flera dubbla funktioner där endast en behövde köras för att upprätthålla produktionen, men vi körde båda i alla fall. Pumpar arbetade mot varandra ibland etc. Den energi vi nu sparar på att ha färre funktioner i drift betalar av sig bra. Dessutom märkte vi att flera pumpar nu levererar ett bättre flöde om bara en av dem körs”.
I nästa kröika fortsäter jag att bygga på modellen i figur ett.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta