Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Igelkott eller räv? (del 2)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)

I denna och följande artiklar fortsätter Christer Idhammar att skriva om sina erfarenheter som internationell driftsäkerhets- och underhållsguru under mer än trettio år. Om ni är intresserade av att läsa mer, gå till www.idcon.com och klicka på “Articles”.
Christer startade Idhammar Konsult AB i Sverige 1972 tillsammans med sin bror Börje. Sedan 1985 är han baserad i Raleigh NC, USA där han leder sitt företag IDCON, INC tillsammans med sin son Torbjörn Idhammar. IDCON, INC har hela världen, inklusive Sverige, som arbetsfält.

En bok som nu toppar bästsäljarlistorna inom affärslitteratur här i USA är ”Good to Great” av Jim Collins. (ISBN 0-06-662099-6). I boken använder författaren jämförelser hämtade från den välkända essän ”The hedgehog and the fox” av Isaiah Berlin. I essäerna försöker räven alltid att utlista igelkotten, men misslyckas alltid. Räven ändrar ofta sina planer, men igelkotten känner alltid rävens närhet och rullar ihop sig innan räven kan ta den. Sedan fortsätter igelkotten som förut med att hitta mat och andra bestyr och räven fortsätter att komma upp med nya planer.

Som sammanfattning av liknelserna kan sägas att räven är mer brilliant och har många planer, men igelkotten kan en stor sak bättre och klarar sig därför alltid.

I föregående krönika påstod jag att ett validerat underhållsarbete går inte att eliminera, det kan bara förskjutas till framtiden. Detta leder då ofta till att det kostar betydligt mer när man tvingas att göra arbetet på grund av haveri och/eller ökad arbetsomfattning. Att alltför kraftigt fokusera på kostnadsnedskärningar kan bli mycket ödesdigert. Det är därför viktigt att personer med långsiktigt ekonomiskt ansvar inser konsekvenserna av att förskjuta nödvändiga underhållsarbeten.

Vad som händer kan beskrivas i graf 1. Klicka här för graf 1

Text graf 1. Räv. Om ni kortsiktigt försöker spara pengar genom att förskjuta validerade underhållsarbeten så ackumulerar ni kostnader som förr eller senare kommer att uppstå. Ni kommer att få ett negativt genombrott genom ökade underhållskostnader och ökade produktionsförluster, en katastrofal ekonomisk kombination.


Vad som sker om ni agerar långsiktigt kan beskrivas i graf 2.
Klicka här för graf 2

Text graf 2. Igelkott. Om ni identifierar rätt saker att förbättra – bästa arbetssätt – och sedan målmedvetet och långsiktigt implementerar dessa saker så kan det leda till att er underhållskostnad temporärt går upp. Detta är en följd av att ni agerar tidigt på identifierade underhållsbehov. Genom att ständigt och konsekvent arbeta med att tidigt upptäcka fel innan de leder till haveri och därefter planera, och sedan schemalägga dess underhållsarbeten så kommer ni att få mer tid att fokusera på att identifiera, och eliminera, grundorsaker till fel. Ni bygger upp er underhållsorganisation och efter tre till sex år får ni ett verkligt och bestående genombrott. Drftsäkerheten ökar, produktionsflödet snabbas upp och underhållskostnaderna minskas ständigt.

Exempel på att detta sker i verkligheten har bevisats många gånger och har också beskrivits i praktikfall i tidigare krönikor. (U&D Nr. 12, 2002 och Nr. 1 2003).
Det finns många exempel på vad som händer om ni agerar som rävar. Det är ofta fallet om ni kontrakterar ut allt underhåll. Det beror ofta på att underhållskontrakten alltför mycket baseras på utlovade kostnadssänkningar i kombination med att kontraktstiden ofta är för kort.

Det finns betydligt färre exempel från igelkottsorganisationer.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara info@idcon.com attn. Christer Idhammarax Fax +1-919-847-8647
Tel +1-919-847-8764.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta