Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

LCC – Livstidskostnad (del 4)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3)  (del 4) 

Imina förra två krönikor beskrev jag det övergripande LCC konceptet och exempel på underhållsmässiga konstruktioner. Det sista exemplet var en sil där två givare borde ha installerats under tillverkningen. Extrakostnaden för givarna för att möjliggöra tillståndsbaserat underhåll var SEK 6000 och det resulterar i att totalkostnaderna kan sänkas från SEK 250 000 till SEK 5000 per år.
Den första gången jag använde det här exemplet var för många år sedan då jag hjälpte ett Europeiskt företag att utveckla och använda LCC tänkande för att sälja sina utrustningar. Det skulle förbättra deras konkurrenskraft tänkte man. Dessutom erbjöd man elektronisk dokumentation med originaltillverkarnas identiteter på alla ingående komponenter, bra underhållsinstruktioner etc.

Man tyckte det här var mycket bra idéer och prövade dem vid nästa försäljningstillfälle. Något senare kontaktades jag igen, man berättade att vid presentationen av LCC fördelarna så frågade en inköpare “Hur mycket lägre är priset utan givarna?” Eftersom priset var 0.4% lägre utan givare, beslöt man att köpa silen utan givarna. Monteringen av givarna kunde man kanske göra senare även om det kostade nästan dubbelt så mycket. Monteringen av givare gjordes tre år senare efter ett haveri som kostade SEK 950 000 i totalkostnader. Men det betalades ju från en annan budget…..

Problemet var att endast uppköpare var representerade vid upphandlingen, drift och underhållsrepresentanter var mycket sällan involverade vid upphandling av ny upprustning i det aktuella företaget. 

Det är också ett bra exempel på vad som händer om fokuseringen är primärt på kostnader istället för på vad som påverkar kostnader.
 
Här följer ett annat exempel på hur grundläggande och enkelt det kan vara att påverka kostnader genom en kombination av underhållsmässiga konstruktioner och effektiviserade arbetssätt.

En av fem hydraulcylindrar vars funktion är att öppna bottenlucker på malmvagnar vid en avlastningsstation havererade.  Det orsakade ett stopp för ett tågsätt i fem timmar och 20 minuter. För att få pengar till ett förbättringsinitiativ användes exemplet som en beskrivning av vad som kan förbättras. Underhållschefen lovade att samma problem aldrig mer skulle upprepas.

Steg 1. Beskriv vad som hände

Tid

Aktivitet

Minuter

11:30

Avlastning stoppar. Operatör vid avlastningsstation kontaktar underhåll.

2 x 10

11:50

Två mekaniker och en elektriker anländer

3 x 20

11:50

Felsökning startar

 

12:40

Finner att tryck OK. Cylinder går ut halvvägs. Cylinder är varm.

3 x 50

12:50

Beslutar att byta cylinder p.g.a. internt läckage. Data saknas. Förrådet sänder tre olika men troliga cylindrar. Bryter och låser hydraulsystemet. Påbörjar demontering av cylinder.

5 x 40

13:30

En till mekaniker kallas för att rigga lyftanordningar

Inkl.

14:45

Cylinder demonterad

4 x 75

16:10

Ny cylinder monterad

4 x 85

16:50

Öppna system, avlufta, testa och starta system

4 x 30

Stopp tid

5 Timmar och 20 minuter

 

Underhålls tid

19 Timmar och 50 minuter

 

Steg 2. Vad som kan förbättras.

  1. Operatör inspekterar cylinder en gång i veckan för internt läckage.

Det kräver en enkel konstruktionsförändring.

livstidskostnad

Förmodligen saknas både ventil V1 och manometer P1 därför att ingen tänkte underhållsmässighet och inspektionsmässighet vid specificeringen av hydraulsystemet. Dessutom så är det ju billigare att bygga det utan test ventil och manometer.   

  1. Planera cylinderutbyte

Planeringen görs en gång och dokumenteras i en planeringstablå för att användas nästa gång en cylinder skall bytas. Det görs av en planerare eller mekaniker.’

  1. Schemalägg utbyte mellan tågstopp när en operatör har indikerat ett litet läckage i cylinder.

I det här exemplet påvisar jag hur en enkel konstruktionsförändring i kombination med Inspektion – Planering – Schemaläggning – Utförande i framtiden eliminerar produktionsförlusten och halverar underhållskostnaden för den här typen av fel.  

Tänk er nu att liknande aktiviteter kan helt eller delvis upprepas på alla era produktionsutrustningar.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta