Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Lean Maintenance (del 1)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3) 

Här kommer jag att använda begreppet Lean Maintenance eftersom det verkar vara väl anammat i Sverige. Lean betyder mager så på svenska kunde man säga magert underhåll eller resurssnålt underhåll.
Lean manufacturing (tillverkning) inklusive lean maintenance har länge varit ett begrepp både här i USA och i Europa. Begreppet verkar ha ökat i popularitet under de senaste fem åren. I en förenkling kan man säga att tankesättet i leanbegreppet skall resultera i att det som behöver levereras tillverkas med mindre resurser. Det handlar alltså inte om att alltid göra mer, det kan resultera i slöseri, man skall tillverka det som sålts när det skall levereras. Tankesättet och paketeringen av konceptet är bra, men tyvärr lär man sig inte något nytt om man deltar i en kurs eller seminarium i ämnet. För att bli lean måste man förebygga underhållsbehov och utföra resterande underhåll mer effektivt. Det är ett väldokumenterat faktum. Om det förutsagda implementeras så ökar produktionstillförlitligheten och därmed tillverkningskostnader inklusive underhållskostnader och kostnader för förrådshållning. Vad det innebär och hur det kan göras har jag behandlat i många krönikor.

För att bli lean måste man eliminera all förluster i tillverkningen och i leveranskedjan av råmaterial och leverans till kund. Här kommer jag att behandla tillverkningsfasen.
 
De största förlusterna i underhåll, och därmed också de största förbättringsmöjligheterna inkluderar:

 • Produktionstillförlitlighet
  • Kvalitetsförluster.
  • Stopptider.
  • Tempoförluster.
 • Partnerskap mellan Drift – Underhåll – Anläggning
  • Tillförlitlig och underhållsmässig konstruktion.
  • Operatörsunderhåll.
 • Eliminering av grundorsak till problem
  • Välj problem att eliminera.
  • Eliminera problem.
  • Utbilda och lär.
 • Förrådshållning
  • Minska förrådsvärdet med bibehållen servicegrad.
 • Integrering och tillämpning av ökad kunskap
  • Utbildning av utförande underhållspersonal mellan traditionella yrken.
  • Tillämpning av flexibla arbetsmönster.
 • Överproduktion
  • Tillverka mer än vad som sålts
  • Tillverka för tidigt
 • Överunderhåll
  • Utföra för mycket och felaktigt Förebyggande Underhåll
  • Utföra Avhjälpande Underhåll innan det behövs
 • Användning av ny teknologi.
  • Minskat underhållsbehov.
  • Bättre Underhållsmässighet.
  • Smarta verktyg och metoder.

 I de kommande krönikorna kommer jag att behandla ovanstående områden. I den här krönikan börjar jag med några grundläggande begrepp inom produktionstillförlitlighet.

Bild 1. Tillförlitlighetsmatematik. Det är inte alltid uppenbart var i tillverkningskedjan förbättringar är mest kostnadseffektiva att genomföra. Genomflödet av en produkt är resultatet av Kapacitet x Tillförlitlighet. Vid en första anblick kan man tro att C är flaskhalsen i tillverkningskedjan eftersom kapaciteten där är 316 per timme jämfört med den högre kapaciteten i A (356) och B (333). Beräknar man genomflödet inses att flaskhalsen är vid tillverkningssteg B. Det kompenseras av mellanlager så att det ibland kan synas som att mer tillverkas. Mellanlager är en stor gömd kostnad i många företag. Med låg tillförlitlighet tar genomflödet i tillverkningskedjan längre tid, dessutom ökar kostnaden för mellanlagren.   
 

 

Bild  2. Tillförlitlighetsmatematik. Genom att höja tillförlitligheten i steg C till 83% ökas möjligheten till max genomflöde till 260 per timme. Dessutom minskar mellanlagren eftersom tillverkningsstegen nu är balanserade.  Andra lösningar inkluderar anskaffning av ökad kapacitet genom investering i en parallell maskin till C. Det skulle leda till onödigt hög kapacitet i steg C. Dessutom är kostnaden för att köpa en extra utrustning ca tio gånger större än investeringen i åtgärder för att höja tillförlitligheten.

Lean manufacturing har som ett delmål att reducera mellanlager och snabba up genomflödet i tillverkningskedjan. Tillförlitlighet inkluderar Kvalitet, Tillgänglighet och Tempo. Lean maintenance har en absolut nyckelroll i att höja den del av tillförlitligheten som påverkas av tillverkningsutrustningen. Eftersom tillverkningsprocesser automatiseras i allt högre grad blir bra underhåll allt viktigare.

Skulle ni vilja arbeta i USA, Kanada, Europa temporärt som konsult för IDCON, INC? Tre till sex veckors besök åt gången. Hör av er till info@idcon.com  attn. Christer Idhammar.

 Jag får ofta förfrågningar om att besöka företag i Skandinavien. Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er, mina besök kan ofta kombineras med besök till flera företag info@idcon.com att. Christer Idhammar. Besök gärna www.idcon.com för mer information på Svenska eller Engelska.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta