Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Lean Maintenance (del 3)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3) 

Under Underhåll 2008 i Göteborg höll jag ett inledningsanförande om Lean Maintenance för konferensen den 3 April. Det var roligt att se att 160 deltagare kom och lyssnade. Intresset för Lean Maintenance ör tydligen mycket stort.

I de senaste krönikorna nämnde jag ett antal områden som måste påverkas för att en organisation skall bli lean eller mager på svenska. Fokuseringen i “leantänkandet” är att eliminera förluster och i den här krönikan kommer jag att diskutera överunderhåll.

Överproduktion och Överunderhåll

Överproduktion, att tillverka mer än vad som sålts, är en av de stora synderna i Lean Production. Samma synsätt bör man ha på underhåll. Att underhålla mer än vad som behövs eller att underhålla innan det behövs är slöseri.

De största förbättringsmöjligheterna ligger i att:

  1. optimera gamla förebyggande underhållssystem.
  2. utmana om alla arbeten som utförs under stopp verkligen behöver göras.
  3. prioritera, planera och schemalägga arbeten på ett disciplinerat sätt.

Optimera Förebyggande Underhåll
Att optimera ert FU är en av de insatser som kan ge snabbast återbetalning. Om ni har ett FU system som har alla FU aktiviteter samlade under varje maskin, krets eller system identitet kan optimeringen göras relativt snabbt. Har ni ett system där alla FU inspektioner dokumenterats i arbetsorder så blir arbetet mycket mer omfattande om inte omöjligt. Skall ni optimera ert FU så måste ni ha ett system som kan samla alla FU insatser på ett överskådligt sätt under respektive identiteter på underhållsobjekt. Det här är viktigt eftersom mer än 95%  av allt FU utföres som rondbaserade aktiviteter under drift och genom mer och mer integrering mellan vad smörjare, mekaniker, elektriker och operatörer gör, så måste systemet alltid förändras och detta måste kunna ske på ett mycket enkelt sätt. Det kan vara enklare att börja om från början med ett rondbaserat system om ert befintliga system är baserat på arbetsorder. Ett sådant system kan anskaffas för en mycket låg kostnad.

Under 70 talet ledde jag själv implementeringen av många FU system i Skandinavisk industri. Jag har 30 år senare besökt många av dessa företag och jag är förvånad och chockerad över att många av de här systemen fortfarande ser likadana ut som för 30 år sedan. Uppdelningen mellan vad som görs av olika yrkesgrupper är fortfarande likadan som då. I många av dess företag involveras nu operatörerna i det förebyggande underhållet, men deras insatser läggs på toppen av alla andra FU åtgärder. Här finns en stor möjlighet att optimera FU inspektioner, smörjning mm. Men ofta görs inte det. 

Ovanstående bild tog jag nyss i en fabrik i Kanada, men det kunde vara var som helst i världen. Jag tog bilden för att åskådliggöra att befintliga FU insatser kunde minska med 50% samtidigt som få ett mycket bättre FU.
- Smörjare smörjer här allt utom elektriska motorer.
- Elektriska motorer smörjs av elektriker. Tro mej men även om det är mycket förlegat och slöseri med elektrikers yrkeskunskap så händer det än i dag att man stöter på arbetsmönster som borde ha försvunnit 40 år sedan.
- Mekanisk FU inspektör utför mekaniska inspektioner.
. Bågtandkopplingen överhalas vid stopp varje år.  

  1. Elektriker och instrumenttekniker inspekterar elektriska komponenter och givare.
  2. Vibrationsanalys görs av en tekniker.
  3. Den årliga överhalningen av kopplingen kan enkelt flyttas till en inspektion under drift.
  4. Nu hade man börjat bygga upp ännu ett system  för operatörer!

Det kan vara en bra ide att ta en bild på ett antal produktionsutrustningar och sedan visa vilket FU som utförs av vem. Visa sedan hur ni kan integrera och optimera allt FU. Därefter kan ni bedöma kostnad och besparing.

Finns det någon läsare som fortfarande har elektriker som smörjer elektriska motorer? Hör av er till info@idcon.com  attn Christer Idhammar

Skulle ni vilja arbeta i USA, Kanada, Europa temporärt som konsult för IDCON, INC? Tre till sex veckors besök åt gången. Hör av er till info@idcon.com  attn. Christer Idhammar.

 Jag får ofta förfrågningar om att besöka företag i Skandinavien. Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er, mina besök kan ofta kombineras med besök till flera företag info@idcon.com att. Christer Idhammar. Besök gärna www.idcon.com för mer information på Svenska eller Engelska.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta