Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Lean Maintenance IV

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

I de senaste krönikorna nämnde jag ett antal områden som måste påverkas för att en organisation skall bli lean eller mager på svenska. Fokuseringen i “leantänkandet” är att eliminera förluster och i den här krönikan kommer jag att fortsätta diskutera överunderhåll.

I den här krönikan kommer jag att resonera om vad jag kallar “Lean Shut Down Management” 

Beroende på industri så kan ett produktionsstopp vara olika i omfattning. T.ex.:

  1. Flera veckor för ett stopp i ett oljeraffinaderi.
  2. Dagar för ett större stopp i ett massa bruk.
  3. Timmar för återkommande stopp i många processindustrier.
  4. Minuter för omställningar och verktygsbyten i tillverkande industrier.
  5. Sekunder för ett Formel 1 eller NASCAR depåstopp. 

Oavsett stoppens omfattning så gäller samma principer för att göra stoppen mer effektiva eller vad vi här kallar lean.

  1. Först och främst skall vi producera så länge som möjligt mellan schemalagda stopp. (Om inte marknadsläget styr när vi stoppar)
  2. När vi har ett stopp vill vi genomföra det med rätt kvalitet på all jobb och så snabbt som möjligt.

Kombinationen av hur många stopp ni har, och hur långa dom är, påverkar er produktionsvolym och er leveranssäkerhet.

Det är givet att stoppen måste vara schemalagda (När och vem utför vad) och att alla arbeten måste vara planerade (Vad, hur, alla verktyg, reservdelar material identifierade) innan stoppen börjar.

Alla stopp skall också ha en tidpunkt då schemat för stoppet låses. D.v.s. att efter den tidpunkten kommer inga nya jobb att accepteras utan mycket hård kritik.

Två mätetal kan användas för att utmana er organisation och att mäta och påvisa er förbättring.

Antal tilläggsjobb och förändrade jobb
Definiera schemalagda stopp som schemalagda om de utföres inom den tidsram som bestäms av tidpunkten för låsning av schemat. T.ex. 44 timmar före stopp för ett åtta timmars stopp på en större processlinje, fyra veckor före ett tre veckor långt stopp i ett oljeraffinaderi och två timmar för ett verktygsbyte som schemalagts att ta 40 minuter.  Mät sedan hur många jobb som tillkommer eller förändras efter denna tidpunkt och under stoppet. Analysera alla tillkomna eller förändrade jobb senast tre dagar efter stoppet.
Förhållandet mellan schemalagda och icke schemalagda stopp.

Med samma definition som i föregående stycke kan ni mäta förhållandet mellan Schemalagda stopp och Ej schemalagda stopp. För många processindustrier är kvoten av ekvationen över 1 och skall ständigt öka.

Behöver alla jobb göras under ett stopp?
Det är inte alls ovanligt att många arbeten som utförs under ett stopp görs därför att dom alltid gjorts och ingen har utmanat om dom verkligen behöver göras.  För att veta att det man gör är rätt, så måste man ha en god uppfattning om den förväntade livslängden för respektive komponent. Att t.ex. regelbundet byta ut rullningslager efter 8000 – 10000 timmars drifttid kan inte vara rätt. Ändå är det en vanligt förekommande rekommendation från tillverkare. Nyligen diskuterade jag rekommendationen att byta lager i en centrifug en gång per år. “Centrifugen roterar med ett högt varvtal och om ett lager havererar så kan den roterande enheten förorsaka stora skador, inklusive personskador.” Blev svaret. Enligt lagertillverkares beräkningar så är livslängden för ett lager mellan 1 – 15 år. Tio procent beräknas haverera före ett års drift och tio procent beräknas hålla längre än 15 år i den här applikationen. Det är just det faktum som antyder att det är fel att byta lagren en gång per år. De lager som byts ut skulle kanske hålla i mer än tio år till, medan de nya lagren kanske inte kommer att hålla mer än tre år. Dessutom riskeras alltid att fel induceras då komponenter byts ut. Inom tillförlitlighetsteorin så grupperas den här typen av fel som slumpmässiga, man vet inte när i tiden dom kommer att uppstå. Alltså kan man inte veta när de bör bytas ut. “Även fast jag vet att det inte är rätt att byta lagren så gör jag det i alla fall.” Sa underhållschefen till mej. “ Vad tror du skulle hända om jag inte bytte lagren ett år, därför att jag monterat vibrationsgivare i lagren och nu mäter tillståndet, så jag vet när lagren skall bytas och vi fick ett haveri?” Fortsatte han. “Jag kan ju alltid försöka förklara för fabrikschefen, som är ekonom, att baserat på tillförlitlighetsteori så är det inte rätt att byta lagren en gång per år, det är i stället rätt att basera utbytena på lagrens tillstånd. Om jag i stället fortsätter att byta lagren en gång per år så som vi alltid gjort så klarar jag mej bra”. ”Vi har under åren haft flera haverier, men vi kom alltid undan utan alltför hårda ord, om vi hade bytt lagren enligt vårt befintliga förebyggande underhållsprogram.”  ”Så det är inte alltid så lätt att bli lean även om vår fabrikschef driver lean manufacturing hårt” Avslutade underhållschefen.

Man skall också alltid fråga om de jobb som man gör under stopp i stället kan göras under pågående produktion. Ett bra exempel på innovation och nytänkande är utbyte av skarvar på högspänningsledningar. Med hjälp av helikopter och dynamit så förbättras gamla skarvar utan störningar i elnätet. Klicka på www.idcon.com “Reliability Tips / Power line workers”  mitt på hemsidan så kan ni se en film som visar hur det går till.

Jag får ofta förfrågningar om att besöka företag i Skandinavien. Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med besök till flera företag. info@idcon.com att. Christer Idhammar. Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna www.idcon.com eller  www.idcon.se för mer information på Svenska eller Engelska.

Skulle ni vilja arbeta i USA, Kanada, Europa temporärt som konsult för IDCON, INC? Tre till sex veckors besök åt gången. Hör av er till info@idcon.com  attn. Christer Idhammar.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta