Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Lean Maintenance VI

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Nyligen genomförde vi ett uppdrag där företagets CEO ville utvärdera hur effektiva deras åtta tillverkande enheter i USA, Kanada och Europa är. Jag har sedan länge lärt mej att ju högre upp i en organisation man skall göra en presentation, ju kortare tid har du till förfogande och ju enklare skall du göra din presentation. “Jag vill inte ha en omfattande rapport med detaljer, det kan varje fabrik få, jag vill ha en sammanställning med positionering av varje fabrik på en sida”. Är ett krav jag ofta hör från en CEO eller vd.

Företaget har sedan flera år använt IDCONs modell för bästa arbetssätt för att utvärdera tillverkningseffektiviteten och för att driva ständiga förbättringar i alla anläggningar. Därför var ett arbetssätt baserat på ett partnerskap mellan drift och underhåll i det här fallet väl anammat.

Några andra teser som företaget anammat när förbättringsprocessen började inkluderar:

 1. Om vi ökar produktionstillförlitligheten så sjunker våra kostnader. Därför kommer vi först och främst att mäta produktionstillförlitligheten.
 2. Vi skall införa ett “Lean NASCAR tänkande”

Jag tänker inte elaborera om punkt ett eftersom det skulle bli en upprepning av vad jag skrivit om många gånger tidigare. 

NASCAR racing är en bra analog med lean tänkande. Det handlar om att köra fort, att ha så få depåstopp som möjligt och när man har ett depåstopp så måste det vara så rätt och kort som möjligt.

 

 
Som visas i bild I så har depåstopptiden minskat från 240 sekunder till rekordet 12.5 sekunder.
Några av de saker man arbetar med för att ständigt förbättra inkluderar:

 1. Mutterdragare 24000 rpm.
 2. Hjulbultar rundade toppar
 3. Alla delar sorterade efter var de används.
 4. Ratten märkt i noll läge..
 5. IR mätning av däcktemperatur.
 6. Mätning av däckslitage.
 7. Märkning av hjulläge.
 8. Hjulmuttrar målade gula.
 9. Analys av problem och succéer.
 10. Träning 20 timmar i veckan för 20 sekunder arbete på söndag.
 11. Alltid rätt före snabbt.

Det här är inte mycket olika än det vi gör för att åstadkomma snabbare genomflöde och högre produktion.

Mätning av produktion skulle kunna formuleras så här:

Producera med ständigt färre problem och åtgärda uppstådda problem ständigt snabbare. Vi talar här om problem, inte stopp eller fel. Detta är i linje med tänkesättet i en partnerskaporganisation. Problem kan vara produktionsförluster i Tid, Kvalitet eller Hastighet och problemen är inte endast maskinberoende utan inkluderar all typer av problem såsom förpackningsmaterial, luftfuktighet, råmaterial, produktionsutrustning etc.

För att återkomma till önskemålet att få alla tillverkningsställens status beskrivna på en sida använder vi ofta nedanstående bild.


Bild 2. A – J visar de olika företagens positioner. X axeln visar produktionsförlust i volym av rätt kvalitet. Y axeln visar antal problem. Alla tillverkningsställen i den gröna rutan är bra och excellenta med hög produktionssäkerhet, snabba produktionsflöden och därmed lägre kostnader. För att komma hit måste man vara bra på att både förebygga och att avhjälpa snabbt. Man har en kultur av att vilja bli bättre. Fabriker i den blåa rutan är bra på att förebygga uppkomsten av problem men är inte snabba på att avhjälpa dem på grund av T.ex. rigida arbetssätt, dålig ordning i förråd mm. Ofta en kultur som tror att  man är bra därför man förebygger, men man saknar en känsla av att tid är en  viktig del av produktionseffektiviteten. Fabriker i den gula rutan är bra på att avhjälpa problem som uppstår, men inte bra på att förebygga att problem uppstår på grund av t.ex. att man inte gör grundorsaksanalyser och eliminerar problem, en avsaknad av bra process- och maskininspektioner mm. Man har ofta en kultur av hjältar som rycker in och fixar problem.

Jag får ofta förfrågningar om att besöka företag i Skandinavien. Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mitt nästa besök är i november 2008. Mina besök kan ofta kombineras med besök till flera företag info@idcon.com att. Christer Idhammar. Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna www.idcon.com eller  www.idcon.se för mer information på Svenska eller Engelska.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta