Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Lean Maintenance IX

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Kritikalitetsanalys II

Om ni verkligen vill strömlinjeforma era underhållsinsatser, så är det nödvändigt att göra en analys över hur viktiga alla tillverkningssystem och de ingående utrustningarna och komponenterna är. Som jag beskrev i föregående krönika handlar det om att ni måste försäkra er om att alla kritiska utrustningar har allt som behövs för att undvika haverier och för att avhjälpa de haverier som trots allt kan uppstå. De områden som ofta utlöser en analys av kritikalitet inkluderar; Personsäkerhet, Lagligt mandat, Miljöpåverkan, Kvalitet, Kvantitet, Kostnad.

Flera läsare har frågat om ett exempel på en mall eller matris för bedömning av en utrustnings kritikalitet. Nedan följer ett exempel på en sådan matris och ett exempel på användning.

USE 20081028835.jpg

Bild 1. Visar pumparna till ett centralt smörjsystem. Funktionsnummer 22-210 och 22-211. Vid bedömning av systemets kritikalitet vet man att om pumpfunktionen inte fungerar så stoppar en produktionslinje. En pumpfunktion fungerar som dubblerad reserv.

I nedanstående matris bedöms kritikalitet som Moderat och ges värderingen 12. Sannolikhet eller trolighet att händelse skall inträffa bedöms som låg och värderas till 3. Upptäckbarhet bedöms som mycket hög på motorer och pumpar samt deras komponenter. Dessutom skiftas pumparna en gång var femte vecka efter schemalagda stopp.I det här exemplet bedöms systemets kritikalitet så här; Kritikalitet = 12. Händelse  = 3. Upptäckbarhet = 2. Kritikalitetsnivå = 12 X 3 X 2= 72. Max kritikalitet är 3 300.

Ofta kan ett systems kritikalitet synas helt uppenbar men en dags gruppdiskussion per processlinje kan leda till förvånande resultat och värdefull utbildning.

Om ni har svårt att läsa matrisen kontakta mej info@idcon.com attn. Christer så sänder jag er ett läsbart dokument.

Matris för bedömning av produktionsutrustningens kritikalitet (pdf: 87KB)

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta