Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Många vet men få genomför

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Jag återkommer ofta i mina krönikor till det faktum att väldigt lite är nytt inom arbetssätt och tekniker inom underhållsområdet. Tekniker blir bättre och mer ekonomiska men teknikerna i sej har funnits väldigt länge. T.ex Termovision har funnits sedan andra världskriget, bärbara datorer har funnits i över 20 år, men i dag är dessa hjälpmedel bättre och ekonomiskt mer överkomliga. Underhållsspecialister gillar ny teknik och det leder ofta till att enkla metoder lätt glöms bort.
För inte så längesedan blev jag påmind om detta. Under ett fabriksbesök i Nya Zealand kom en ingenjör fram till mej och sa “Christer, jag har länge tänkt kontakta dej och berätta om hur vi sparade över $100, 000 under några år, efter att ha tillämpat en metod som du beskrev i ett seminarium i vårt sågverk för tolv år sedan. Vi brukade byta våra kedjetransportörer för timmerintaget varje år under sommarstoppet, därför att dom höll sällan mer än två år. Du visade, att vi i stället skulle mäta kedeslitaget slumpmässigt över fem länkar på ett antal ställen över kedjorna och sedan bestämma utbyte baserat på kedjornas tillstånd. Jag tillämpade den här metoden direkt och det förlängde utbytesintervallet av kedjorna till i genomsnitt 20 månader. Det var en stor besparing, men inte nog med det. En fösäljare besökte oss strax därefter och erbjöd kedjor till halva priset. Vi var naturligtvis mycket tveksamma men beslöt att köpa två kedjor och utvärdera dem genom att mäta slitagefrekvensen. Det visade att de nya kedjorna varade 27 månader” Under åren ledde tillämplingen av den här enkla och välkända metoden till mycket stora besparingar och ökad produktion. Många känner naturligtvis den här metoden, men få tillämpar den. Kanske metoden glömts bort eller överskuggats i jakten på högre teknologi.

Jag berättade om den här händelsen, och många andra enkla, smarta metoder i en konferens och som ett resultat blev jag genast erbjuden att hålla inledningsanförandet till en högteknologisk konferens i Houston, Texas. SAT Corporation’s vd insåg att deras teknologi borde inkludera dessa metoder för att öka användarvärdet. Vi skall naturligtvis använda bästa teknologi, men vi skall inte glömma bort bra välbeprövade metoder bara därför att dom är gamla.

forebyggande underhall

Bild 1: Bilden visar mätning av kedjeslitage

Nyligen fick jag ett samtal från en tillverkare av kopplingar. En konkurrent till tillverkaren ville patentera en metod att mäta kopplingsslitage. Metoden är mycket enkel och välkänd. Använde den själv för över trettiofem år sedan och dokumenterade den i en av de första böcker om Förebyggande Underhåll i Sverige 1972. Det var i den boken kopplingstillverkaren hade sett metoden dokumenterad och vill nu bestrida originaliteten och patenteringen av metoden. Ytterligare en påminnelse om att enkla beprövade metoder är av intresse och anses värdefulla.

forebyggande underhall

Bild 2: Med ett stroboskop stoppas kopplingen så att avståndet mellan de märkta linjerna kan mätas. Slitaget orsakas av bristande uppriktning som också kan avläsas med IR mätning av kopplingstemperatur.

Många gamla rävar i branchen tänker naturligtvis att “ Dem där metoderna hörde jag för över 20 år sedan” Min fråga till er är “ OK, men tillämpar ni metoderna i ert Förebyggande Underhåll?”

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta