Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Produktionssäkerhetens frontlinje

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Som chef måste du uppnå resultat genom andra är ett ofta upprepat påstående. En annan sanning är att människor kan inte vara mer effektiva än det arbetsmönster, eller system, dom jobbar i tillåter dom att vara. Det är ledningens ansvar att utveckla, dokumentera, kommunicera, implementera och ständigt förbättra det system människor jobbar i.

Så om du är en ledare är en av de viktigaste saker du kan göra att fokusera på att implementera system som gör det möjligt för människor att uppnå full effektivitet. Det resulterar inte bara i att din personal blir mer effektiv, ett viktigare resultat är att produktiviteten ökas. Din organisation kommer att utföra mindre underhåll därför att mindre underhåll krävs och stopptider för verktygsbyten, rengöring, omställningar och underhållsstopp blir väsentligt kortare.

Produktivitet mäts i produktionsvolym per timme, så genom att öka produktionssäkerheten och minska underhållsvolymen ökas produktiviteten och förhoppningsvis också konkurrensförmågan.

Minskat underhållsbehov uppnås genom underhållsförebyggande och förebyggande underhållsaktiviteter som jag beskrivit många gånger i tidigare krönikor.

Bättre utnyttjande av personal uppnås genom effektiv organisation av de arbeten som skall utföras, eller med andra ord planering och schemaläggning av drift och underhåll.
Om din organisation inte planerar och schemalägger en hög volym av de arbeten som måste utföras så ghör du inte ditt job bsom ledare.

Om du är underhållschef måste du skapa de förutsättningar som gör det möjligt för din organisation att tillsammans med driften bli så effektiva som dom kan bli. Sedan måste du uppnå resultaten genom “Produktionssäkerhetens Frontlinje”. Så vem är dom? I små organisationer är det funktioner som måste utföras av någon som del av det man nu gör. I större organisationer är många av dessa funktioner heltidsjobb.

produktsakerhetens frontlinje

Planering och schemaläggning är ofta en kombinerad arbetsuppgift för arbetsledare i en liten organisation. Det förutsätter att utförande underhållspersonal är kompetenta och motiverade.
I större organisationer har bästa resultat uppnåtts om planerare fokuserar på stopparbeten och/eller arbeten som kräver omfattande planering. Arbetsledare ansvarar då för daglig planering och schemaläggning.

Koordinering av underhållsarbeten mellan drift och underhåll är oftast en deltidsfunktion för produktionsplanerare eller arbetsledare som jobbar dagtid nom driftorganisationen. Koordinering innebär att det nu finns en kontakt för beställning och verifiering av underhållsarbeten inom varje produktionsavdelning. Avsaknaden av denna funktion innebär att en arbetsledare inom underhåll kan ha 10 – 50 personer som alla beställer underhållsarbeten, ofta samma arbeten. Koordineringsfunktionen är också en viktig del för att skapa ett partnerförhållande mellan drift och underhåll.

Professionellt utförande kräver naturligtvis att utförande personal är kunniga och villiga att arbeta i det arbetssystem som implementeras. Om kunnighet och/eller villighet saknas så måste du som ledare utbilda och motivera. Lyckas du inte med det så ändras rollen, speciellt för arbetsledare till mer instruktion och uppföljning i stället för att stödja utförande personal genom planering och schemaläggnin.

Produktionssäkerhet och produktivitet. Glöm aldrig att detta är ditt mål. Det är inte ovanligt att organisationer fastnar mer i systemet och tappar fokus på resultat.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta