Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Reliability ingenjör

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Hos de kunder vi jobbar med är det allt vanligare att man har “Reliability Engineers” eller tillförlitlighetsingenjör på svenska. Rollen för en tillförlitlighetsingenjör borde vara liknande rollen för en underhållsingenjör som är en vanligare titel. Ofta hamnar underhållsingenjörer i en roll som omfattar allt från mindre ombyggnadsprojekt, planering av stopp, kontaktperson för entreprenörer, anskaffning av reservdelar m.m. och tillförlitlighet blir något som man sällan hinner med, eller det ingår inte ens i rollbeskrivningen. Allteftersom medvetandet om vikten av tillförlitlighet för överlevnad ökar så ökar behovet av en funktion som kan specialisera på att förbättra tillförlitligheten i industrin. Vad är då arbetsuppgiften eller rollen för en  tillförlitlighetsingenjör?

 


Se även krönika juni 2007.

80 % av livstidskostnaden för en produktionsutrustning bestäms när ca 50 % av tiden för specification, upphandling, leverans och installation har använts. Vid samma tidpunkt har endast ca 5 % av kostnaden för produktionsutrustningen använts. Dessutom är kostnaden för att påverka specifikation och konstruktion ca 0.1 % i den tidiga specifikationsfasen jämfört med att göra en förändring när en produktionsutrustning är fem till tio år gammal. Det här är tumregler från erfarenheter från många projekt. Baserat på förut nämnda så borde rollen för en tillförlitlighetsingenjör i första hand vara att påverka tillförlitlighet och underhållsmässighet i den tidiga specifikationsfasen, men om vi går till den verklighet som råder i de flesta industrier så är det mer kostnadseffektivt att låta påverkan i den tidiga specifikationsfasen gradvis öka allteftersom många lösningar till problem i tillverkningsprocess och produktionsutrustning ökar.  

I början kan det röra sej om mycket enkla lösningar såsom konstruktion av skydd för kopplingar och remtransmissioner för att möjliggöra inspektioner under drift, insättning av givare för tillståndskontroll, effektiva lyftarrangemang, teknisk dokumentation och mycket mer. Allteftersom behovet av dessa förbättringar upptäcks så bör nästa steg bli att göra dessa till en standard för framtida upphandlingar.

Enligt min uppfattning så innefattar tillförlitlighet inte bara underhållsfunktionens arbetsuppgifter, även tillverkningsprocessen inklusive körsätt, förpackningsmaterial, råmaterial  och handhavande påverkar tillförlitligheten i stor grad. Det är därför inte givet att en tillförlitlighetsingenjör tillhör underhållsorganisationen. Det är inte ovanligt att funktionen är fristående från både drift, underhåll och anläggning. Jag har arbetat med många stora industrier där tillförlitlighetsingenjörer rapporterar direkt till fabrikschefen. Ofta är det bara en person. Den personen driver sedan förbättring av tillförlitligheten inom hela organisationen genom implementering av de arbetsprocesser och verktyg som behövs. För inte så länge sedan höll jag en två dagars konferens för fabrikschefer och deras tillförlitlighetsingenjörer, som rapporterade direkt till dem, för ett mycket stort internationellt företag med 158 fabriker. Under två dagar fokuserade man sej på tillförlitlighet som den sista stora förbättringspotentialen för att kunna överleva. Jag ser sådana här händelser som ett tydligt tecken på att medvetandet för potentialen som ligger i förbättrad tillförlitlighet ökar markant.

Här följer en kort sammanfattning av vad som förväntas av en tillförlitlighetsingenjör. Om någon vill ha en detaljerad rollbeskrivning kan ni kontakta mej på info@idcon.com attention Christer Idhammar.

 • Utveckla och dokumentera metodologi och regler för grundorsaksanalys.
 • Utbilda organisationen och driva att grundorsaksanalyser utförs.
 • Återföra resultat av grundorsaksanalyser till berörda inom organisationen.
 • Ständigt finna och återföra bättre underhållsmässiga och tillförlitliga konstruktioner till anläggning och upphandling.
 • Ständigt förbättra innehåll i program för förebyggande underhåll.
 • Följa upp att händelser från alla  skift införs i händelserapport.
 • Dagligen läsa händelserapporter och föreslå prioriterade aktiviteter för att eliminera problem.

En tillförlitlighetsingenjör bör ha:

 • En ingenjörsutbildning.
 • Mer än två års erfarenhet på en praktisk nivå inom tillståndskontroll, felanalys inom drift eller underhåll, eller konstruktion.
 • Analytisk förmåga.
 • Bra förmåga att kommunicera verbalt och skriftligen.
 • Tekniskt intresse.
 • Kunskap inom felutveckling och tillförlitlighetsteori önskvärd (Kan lätt läras).
 • Goda kunskaper i funktion och konstruktion av maskinelement och materialegenskaper är värdefullt.  

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med flera företag. Kontakta info@idcon.com att. Christer Idhammar.
Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.
  

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta