Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Underhåll och förråd

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Så länge jag arbetat med effektivisering av underhåll har frågan om var förrådet bör rapportera i organisationshierarkin kommoit upp. Bör förrådet tillhöra underhållsorganisationen eller bör det rapportera till inköp.

Här råder delade meningar. Själv anser jag att färrådet bör rapportera till underhållsorganisationen och inköp handhar alla inköpsfrågor. Jag tror det är bäst eftersom jag sett det fungera bra på det sättet i de de flesta fall.

Det är naturligtvis viktigt att inte förrådshålla mer än nödvändigt och förrådshållningskostnaden måste balanseras mot bristkostnader.

De flesta förråd styrs av att kontinuerligt minska förrådsvärdet. Det står ofta i konflikt med att underhållsadvelningen gärna ha mer i förråd för att säkerställa att allt finns då det behövs.

Ett sätt att mäta att underhållsadvelningens krav bemöts samtidigt som kostnaden för förrådshållning kontrolleras, är att mäta förrådets servicfaktor till underhållsadvelningen i kombination med förrådets värde.


Om förrådsvärdet minskar med bibehållen servicegrad till underhållsadvelningen så är allt bra. Minskar förrådsvärdet och servicegraden går under ca 97% (rätt leverans när reserdvelar/material behövs) så har man bantat förrådet för mycket eller med fel artiklar.

 

Ett kostnadseffektivt förråd kan inte åstadkommas i en reaktiv underhållsorganisation. I en bra underhållsorganisation kan följande observeras i dess relation till förrådsorganisationen:

  • 97%+ av alla artiklar som förrådshålles för produktionsutrustning är knutna till en utrustningsidentitet. T.ex maskinnummer, Kretsnummer, Elsystem. (Komponentregister)
  • Komponentregistret uppdateras kontinuerligt genom att uttagna delar/material knyts till identitet vid alla uttag från förråd.
  • Delar/material som tagits ut från förråd men inte använts återlämnas till förråd.
  • 85% + Delar/Material som behövs för ett arbete sammanställs i “kits” och levereras nära respektive arbete eller utanför förrådet eller annan lämplig plats.
  • Man har mycket få akuta leveranser från förrådet. ( leveranser samma dag).

DSC03515

I ett bra förråd organiseras alla roterande pumpar, motorer, växlar etc. så att axlar enkelt kan roteras en gång i månaden
Klart är att ett kostnadseffektivt förråd kan endast uppnås om underhållsarbeten är planerade och sedan schemalagda i god tid så att delar/material som behövs för ett arbete kan levereras från förråd eller leverantör.

Om underhållsverksamheten är akut, (fler än 10% av arbeten under produktion inte är planerade  tidigare än en vecka före schemalagt utförande. För stopparbeten är inte mer än 3% akuta enligt ovanstående definition) d[ kommer följande fenomen att inträffa:

 

  • Servicegraden från förråd går ner under ca. 96 %. Det betyder att underhållspersonal litar inte mer på att förrådet har det som behövs. Därför tar man ut mer än vad som behövs, eller gör direktinköp. De delar som inte används sparas i egna gömda förråd.
  • Delar som levererats från förråd i “kits” används inte alltid p.g.a att arbetsscheman ändras. Efter ett tag kan ganska stora belopp sitta i uttagna, kostnadsbelastade delar. Har ni ett leveranssystem för delar/material kan det vara bra att periodiskt kontrollera hur lång tid som gått från uttagsdatum.
  • Det kan vara svårt att övertyga förrådsorganisationen att återta uttagna delar/material eftersom det kan öka förrådsvärdet även om det ekonomiskt att göra så.

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med flera företag. Kontakta info@idcon.com att. Christer Idhammar.
Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna www.idcon.se eller  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta