Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Vad gör de bästa bättre? (del II)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Här definieras “de bästa” som tillverkande företag som har en hög produktionssäkerhet och, som en följd av detta har snabbt genomflöde och lägre tillverkningskostnader

3. Dom gör något åt ärvda dåliga arbetsrelationer.
Silotänkande är fortfarande vanligt i många organisationer. Under de sista 50 åren så har industrins produktivitet i alltmer accelererande takt bestämts av tillförlitlig utrustning i stället för manuellt utfört arbete. Det betyder att det arbete en underhållsavdelning utför blir allt viktigare. Om tillverkningsutrustningen fungerar så tillverkas något, har man störningar så tillverkas ingenting. Naturligtvis påverkas tillförlitligheten både av driftavdelningen och underhållsavdelningen, men den största delen av tillförlitlighetsarbetet faller på underhållsavdelningen. Därför anser jag att det fortfarande vanliga tänkandet att driftavdelningen är underhållsavdelningens interna kund helt logiskt måste ändras. De bästa företagen arbetar i nära samarbete mellan olika avdelningar och man har satt tillförlitlig process och tillförlitlig utrustning som ett gemensamt mål. Hur organisationen är strukturerad kan vara mycket olika, men arbetssättet skapas genom att man tänker gemensamma mål och låter det prägla organisationens arbetssätt. Man har också dokumenterat detta genom att beskriva och bästa arbetssätt och sedan mäta hur bra man utför det man bestämt ska göras.

4. Förändringar i fabrikens ledning förändrar inte organisationens pågående förbättringsinitiativ.
Detta gäller naturligtvis inte organisationer som inte har rätt förbättringsinitiativ eller inget alls. De bästa organisationerna har bestämt “rätt saker att göra”. Därefter dokumenterat dessa väl och ständigt under lång tid kommunicerat och implementerat dessa saker till organisationen. I en undersökning på www.idcon.com / surveys visar det sej att:

  • 66% av fabriksorganisationer haft fler än tre fabrikschefer de senaste tio åren.
  • 67% av fabriksorganisationer haft fler än tre produktionschefer de senaste tio åren.
  • 66% av fabriksorganisationer haft fler än tre underhållschefer de senaste tio åren.

Alla dess positioner är viktiga och kan alla i hög grad påverka pågående förbättringsinitiativ eller helt förändra eller avsluta dom.

Så sker inte i de bästa organisationerna. Nyckelpersoner anställs under förutsättning att förbättringsinitiativens inriktning eller namn inte förändras. Det görs klart att nya förbättringsinitiativ inte kommer att ersätta pågående initiativ. Nya initiativ måste passa in som ett bra verktyg så att organisationen inte tappar tron på att det man arbetar på att förbättra inte avslutas innan man nått målen och förankrat arbetssättet i hela organisationen.
Det här är viktigt därför att 90 % av alla förbättringar inom underhåll handlar om att förändra (förbättra) människors arbetssätt. Den enkla delen av förbättringsarbetet är att skaffa nya verktyg såsom datorsystem och tekniska hjälpmedel. Att få människor att sedan använda dess hjälpmedel på ett disciplinerat sätt är betydligt mer utmanande och det tar mer tid. Om en organisation påbörjat många nya program men avslutat dom, eller förändrat rätt och bra program innan de uppnått målen, så ger organisationen upp, man kommer att få svårare och svårare att få det engagemang och den medverkan som är nödvändig från nyckelpersoner som frontlinjens ledare, kollektivanställda, planerare etc. inom drift och underhåll.

Det som är bra är att om ni inte krånglar till det för mycket utan håller er till att alltid förbättra ovanstående grundläggande element av underhållsledning, då kommer ni att få resultat. Det garanterar jag. Ni kommer att få tid att på allvar fokusera er organisation på analys av grundorsaker, förbättra er utrustning etc. Det kan ofta vara pressande att alltid komma på något nytt, men jag har lärt mig under lång tid att det är mycket sällan jag ser organisationer som verkligen utför ovanstående element så bra som de kan göras. Under de senaste 50 åren så är det bara teknologin som förbättrats avsevärt, inte de grundläggande begreppen.

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med flera företag. Kontakta info@idcon.com att. Christer Idhammar.
Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta