Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Vad gör de bästa bättre? (del IV)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Här definieras “de bästa” som tillverkande företag som har en hög produktionssäkerhet och, som en följd av detta har snabbt genomflöde och lägre tillverkningskostnader. Vad är det som dessa företag gör annorlunda än andra? Det är naturligtvis många saker som de bästa gör som andra inte gör lika bra, men sammanfattningsvis kan jag säga att dom genomför de saker som man bestämt sej för, och man genomför och utför dessa saker bättre och bättre under lång tid.

7. Tydliga förväntningar på organisationen är dokumenterade och kommunicerade.  
Det är värt att upprepa att “ Ingen kan bli mer produktiv än det system man arbetar i tillåter dej bli”. Genom att tydligt och enkelt dokumentera vad som förväntas av organisationen så kan man också lättare och mer strukturerat kommunicera dessa förväntningar till alla led i organisationen. Om det görs väl så har ni också skapat ett utbildningsmaterial, positionsbeskrivningar, samt riktlinjer för samarbete mellan anläggning, drift, underhåll och förråd. Dessutom har ni skapat en modell för utvärdering av hur bra er organisation är jämfört med hur bra den kan bli och vad ni behöver göra för att förbättra er produktivitet.

 

 

 

Ovanstående bild visar övergripande sammanhanget mellan de viktigaste underhållsprocesserna. Marknaden styr de underhållsarbeten som kräver stopp i produktionen gör att kunna utföras. Det är naturligtvis viktigt att drift och underhåll arbetar i nära samarbete och att om schemalagda stopp måste ändras så sker det alltid som ett gemensamt beslut. Underhållsförebyggande aktiviteter minimerar att underhållsbehov uppstår. Inspektioner och rätt prioritering på arbeten ger den ledtid som behövs för att arbetena skall kunna planeras och sedan schemaläggas. Schemaläggningen skall göras till de arbeten som måste utföras, sedan tillsätts de resurser som behövs för att utföra arbetena. För att kunna planera arbeten behövs information om material och reservdelar, specialverktyg, säkerhetsföreskrifter mm. All den informationen skall finnas tillgänglig i den tekniska databasen inklusive anläggnings- och maskinregister. När underhållsarbeten först planeras och sedan schemaläggs så har man skapat ett system som tillåter den utförande personalen att använda sina kunskaper på ett effektivt sätt. Då arbetet utförts skall man registrera det som utförts. Avsikten med detta är att ständigt uppdatera den tekniska databasen, spara planeringsdokument och att skapa data som skall användas för att analysera och förbättra.
Om ni verkligen utför alla dessa element mycket bra så kommer ni att ständigt förbättras.
Nu är det oftast så att organisationer jobbar i fel cirkel. Kanske ni jobbar mer i den röda cirkeln? (se www.idcon.com / surveys / why planners do not plan) Oftast uppstår det arbetssättet genom att man av olika anledningar börjar reagera till behovet av reparationer eller felsökningar. Oftast beror detta på att arbeten överprioriteras eller genom att man har haverier. När en organisation börjar bli mer och mer reaktiv så görs mindre och mindre planering och schemaläggning och andra aktiviteter som måste göras för att bli effektiv.
Det är ett arbetssätt som leder till ständig försämring eller i bästa fall status quo. Jag vet genom lång erfarenhet att det fortfarande är så att underhållsorganisationer av många olika anledningar är reaktiva då det gäller dagliga arbeten. Det är viktigt att er organisation verkligen vet och förstår skillnaden mellan arbetssätten i de två cirklarna.

Gör en enkel test på hur en typisk dag kan se ut. En typisk dag beskrivs I den vänstra delen av tabellen. Ett exempel på Bästa Arbetssätt visas I den högra delen av tabellen.

Typisk Dag?

Bästa Arbetssätt

07.00 Arbetsdagens början

Flera dagar tidigare identifierades problemet.

07.30 Första arbetsuppgiften. “Inget flöde till Tank T- 460”

Avhjälpande arbete planeras och sedan schemaläggs.

07.30 – 8.15 Två mekaniker felsöker.

Dagen innan arbetet skall utföras.
11.00 Morgondagens schema fryses.
15.00 Morgondagens schema delas ut till utförande personal.
15.10 – 15.30 Individuell förberedelse för morgondagens arbeten.

8.15 – 08.50 Hämta verktyg, lyftdon.

Nästa dag.
07.00 10.00 Arbetet utförs.
10.00 – 15.00 Tid att utföra andra arbeten.
15.00 - 15.30 Förberedelse för nästa dags arbeten

09.00 – 09.15 Kafferast

 

09:15 – 10:00 Gå till förrådet (förråden) för att få material och reservdelar.

 

10.00 – 14.00 Reparera problemet

 

15. 30 Dagen slut.

 


Om ni känner igen er i den vänstra kolumnen så har ni troligen en förbättringspotential av Ca. 35%.  Och det handlar bara om att använda befintliga resurser mer effektivt. Den till synes enkla förändringen kommer förmodligen inte att ske därför att ni läst den här kolumnen, den sker om ni som chefer sätter upp bästa arbetssätt som en förväntan och sedan ser till att den genomförs.

Ovanstående är bara ett exempel av de 285 element som innefattas i Bästa Arbetssätt som et komplett dokument med metodologi för utvärdering och utveckling av förbättringsplaner.

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med flera företag. Kontakta info@idcon.com att. Christer Idhammar.
Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.
  

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta