Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. II. (del 1)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3)

Alltför många anser fortfarande att underhållets roll är att sälja service till produktionsavdelningen. Det är naturligtvis fel synsätt därför att det leder ofta till att underhållsverksamheten blir mer kostnadsstyrd än resultatstyrd. De flesta underhållschefer sitter fortfarande i ett”Budgetfängelse” och kan därför inte göra rätt saker. Här redovisas ett verklighetsfall från våra studier om vad som skett när fokuseringen har varit att sänka underhållskostnaderna, alltså helt kostnadsstyrt underhåll.

Viktogare gora ratt saker
Bild 1: Bilden visar procent förändring under två år.
Ledningen för ett livsmedelstillverkande företag (ej i USA) satte hård press på att göra allt för att sänka underhållskostnaderna. Antalet egna anställda skars ner med 16%. Efter ett år ökade det totala antalet Underhållstimmar med 5% och efter två år med ytterligare 14% till totalt 19%. Utomstående tjänster inklusive ca 50% material gick upp med totalt 52% under två år. Underhållskostnaden gick upp med totalt 28%. I tillägg minskade driftsäkerheten med 1.5%. Den kostnade finns inte med i den här bilden, men den är mycket stor.

Det som hände i den här organisationen är ett typexempel på vad som händer om man bara skär kostnader. Nedskärningen av utförande personal ledde till att övertiden ökade och utomstående togs in för att klara av det underhåll som måste göras och kostnaderna ökade totalt. Det här företaget rekommenderades efter vår studie att anställa 25% mer personal samt att implementera bättre arbetssystem, t.ex flytta tillbaka skiftgående underhållspersonal till dagtid. Samtidigt införs bättre utförande av underhållsförebyggande och förebyggande underhåll och bättre diciplin för prioritisering och planering av underhållsarbeten.

Allt detta accepterades och sanktionerades av företagsledningen. Det berodde på att de nyckelpersoner i ledningen som initierat den aggressiva besparingsprogrammet nu slutat.

Rätt sak att göra är naturligtvis att göra något åt det underhållsbehov som uppstår. Underhållsbehovet minskar ju inte därför att man skär ner på utförande personal eller möblerar om i organisationen. Vi återkommer alltså till att implementera bättre utförande av det grundläggande underhållet - inget nytt men mycket viktigt.

Outsourcing Resultat av tre förfrågningar om exempel på varaktiga goda resultat = “0”

I nästa krönika: Ett exempel på ett företag som förlorade 12 miljarder genom hård kostnadsstyrning och ett annat som tjänade lika mycket på resultatstyrning.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara info@idcon.com fax +1-919-847-8647 Tel +1-919-847-8764.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta