Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. II. (del 3)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

(del 1)  (del 2)  (del 3)

- Exempel II: Göra fel sak.
(Exempel I redovisades i föregående nummer).

Tyvärr anser fortfarande många att underhållets roll är att sälja service till produktionsavdelningen. Det är naturligtvis fel synsätt därför att det leder ofta till att underhållsverksamheten blir mer kostnadsstyrd än resultatstyrd. Här redovisas ett exempel på ett företag som ändrade det synsättet och bestämde att det var viktigare att fokusera på resultat än kostnader. Filosofin kan sammanfattas “Som en konsekvens av förbättrad Driftsäkerhet, går underhållskostnaderna ner”. Det här synsättet är helt annorlunda än att fokusera enbart på kostnadssänkning på det sätt som redovisades i krönikan i nr12 av U&D.

Ett Resultat Orienterat driftsäkerhetsindex användes för att mäta förbättringsresultat:

MTBPL/MPL: Mean Time Between Production Loss (MTBPL) skall öka och Mean Production Loss (MPL) skall minska. Dessutom mättes Overall Production Efficiency i Kvalitet, Tid och Hastighet.
Mätetalen användes inte bara för att mäta förbättrad driftsäkerhet utan syftade till att också förbättra det vitala partnerskapet mellan Drift, Underhåll och Konstruktion. Man ville också komma bort ifrån att felaktigt klassificera produktionsproblem som Mekaniska, Elektriska, Instrument, Drift etc. För att mäta MTBPL divideras verklig produktionstid med antal produktionsstörningar i Kvalitet, Tid och Hastighet. Fär att mäta MPL divideras förlorad produktion i Tid, Kvalitet och Hastighet med antal produktionsstörningar. Man behöver alltså bara tre värden för att använda detta driftsäkerhetsindex.

Andra saker som gjordes var att förbättra Förebyggande Underhåll inklusive Underhålls Förebyggande aktiviteter såsom tätningar, uppriktning, balancering, driftsätt, filtrering, smörjning etc. Planering och schemaläggning såsom en gemensam aktivitet mellan drift och underhåll förbättrades avsevärt m.m. Alltså inget nytt, skillnaden var att man verkligen implementerade det man talade om. Man var också helt klar över att underhållskostnaden kunde gå upp temporärt under ett till två år för att sedan gå ner.

Under de två första åren gick underhållskostnaden upp totalt 5% därefter har den sjunkit totalt 40% under ö;ljande åtta år. Kostnaden för smörjning gick ner med 60%!

Under de två första åren gick underhållskostnaden upp totalt 5% därefter har den sjunkit totalt 40% under ö;ljande åtta år. Kostnaden för smörjning gick ner med 60%!

En av de indikatorer som används av underhållets frontlinje är trenden för den genomsnittliga vibrationsnivån här mätt i IPS - Inches Per Second. Som syns i ovanstående bild har vibrationsnivån gått ner från 0.25 IPS till under 0.1 IPS. Det har många gånger bevisats att en lägre vibrationsnivå korrelerar
En av de indikatorer som används av underhållets frontlinje är trenden för den genomsnittliga vibrationsnivån här mätt i IPS - Inches Per Second. Som syns i ovanstående bild har vibrationsnivån gått ner från 0.25 IPS till under 0.1 IPS. Det har många gånger bevisats att en lägre vibrationsnivå korrelerar

Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara info@idcon.com
fax +1-919-847-8647 Tel +1-919-847-8764.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta