Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Christers Krönika

 

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på IDCON är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. IDCON har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

I nedanstående artiklar kan ni läsa om konsult Christer Idhammar och hans erfarenheter som internationell driftsäkerhets- och underhålls-guru under mer än trettio år. Efter åtta år i svenska handelsflottan som motorelev, motorman, maskinist och maskinchef startade han 1968 som konsult på dåvarande IKO Konsult.

1972 startade han Idhammar Konsult AB med sin bror Börje. Han lämnade Idhammar Konsult AB 1985 och startade IDCON, INC i USA. IDCON är konsulter med fokus på konsulttjänster och seminarier inom förebyggande underhåll, planering, beredning, tillståndskontroll och driftsäkerhet. IDCON anordnar även en konferens inom underhåll varje år i Atlanta. Christer Idhammar nominerades av Sverige, och blev vinnare av, EFNMS EUROMAINTENANCE 2002. Han tog emot priset från the Salvetti Foundation under Euromaintenance i Helsingfors den 3 Juni 2002. Priset delas ut i Europa en gång vart annat år till företag, institutioner eller individer som ett erkännande för extraordinära prestationer inom driftsäkerhet och underhåll. EFNMS har 17 medlemsorganisationer i lika många Europeiska länder.

Artiklar:  

Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll. (del I)
Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll. (del II)
Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll. (del III)
Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll. (del IV)
Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll. (del V
Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll. (del VI)
Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll. (del VII)

Arbetssätt i en organization som jobbar i ett partnerskap
Att sälja underhåll till företagsledningen
Bra underhåll är osynligt
Benchmarking produktionstillförlitlighet underhåll

Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. II-(del 1)
Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. II-(del 2)
Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. II-(del 3)
Dimensionering av en underhållsorganisation
Driftsäkerhet och underhåll av Maskiner och Människor

Driftsäker produktion = Drift + Underhåll (del 1)
Driftsäker produktion = Drift + Underhåll (del 2)
Driftsäker produktion = Drift + Underhåll (del 3)
Driftsäker produktion = Drift + Underhåll (del 4)
Driftsäker produktion = Drift + Underhåll (del 5)

Effektivisering av underhållsarbeten
Från underhållsfronten inget nytt?
För många ingenjörer?
Första underhållsorganisationen i Världsklass
Grundorsaksanalys. Tänk med rätt hatt

Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet (del 1)
Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet (del 2)
Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet (del 3)
Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet (del 4)
Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet (del 5)

Igelkott eller räv? (del 1)
Igelkott eller räv? (del 2)

Implementeringsmodell för bättre driftsäkerhet och lägre underhållskostnader(del 1)
Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader (del 2)
Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader (del 3)
Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader (del 4)

Kalla en spade en spade
Kan driften leda en underhållsorganisation?
Kulturförändring

Lean Maintenance (del 1)
Lean Maintenance (del 2)
Lean Maintenance (del 3)
Lean Maintenance (del 4)
Lean Maintenance (del 5)
Lean Maintenance (del 6)
Lean Maintenance (del 8)
Lean Maintenance (del 9)

LCC – Livstidskostnad (del 1)
LCC - Livstidskostnad (del 2)
LCC - Livstidskostnad (del 3)
LCC - Livstidskostnad (del 4)
Lögn, förbannade lögner och statistik

Många vet men få genomför
Nyckelfaktorer
Nyckeltal för organisationens frontlinje

"Outsourcing" av underhåll. Rätt eller fel? (del 1)
"Outsourcing" av underhåll. Rätt eller fel? (del 2)


Planering eller Schemaläggning (del 1)
Planering eller Schemaläggning (del 2)
Planering och schemaläggning med precision
Planeringsmall
Produktionssäkerhetens frontlinje
Partner eller kund? (del 1)
Partner eller kund? (del 2)
Partner eller kund? (del 3)
Partner eller kund? (del 4)
Partner eller kund? (del 5)

Reliability ingenjör

Skador och planerat underhåll
The Reliability Event
Underhåll och förråd

Underhållsincitament (del 1)
Underhållsparadigmer (del 1)
Underhållsparadigmer (del 2)
Underhållsparadigmer (del 3)
Underhållsparadigmer (del 4)

Vad gör de bästa bättre? (del I)
Vad gör de bästa bättre? (del II)
Vad gör de bästa bättre? (del III)
Vad gör de bästa bättre? (del IV)
Vad gör de bästa bättre? (del V)
Vad gör de bästa bättre? (del VI)

Vad är underhållsproduktivitet?
Varför kostar en del pumpar mindre än andra?
Varför misslyckas många förbättringsinitiativ
inom underhåll? (del 1)

Varför misslyckas många förbättringsinitiativ
inom underhåll? (del 2)

Varför planerar inte planerare?
Öka produktionssäkerheten eller minska kostnaderna?

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta