Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Om IDCON, INC.


Christer Idhammar

Torbjorn Idhammar
Torbjörn Idhammar

Idcon, underhåll, konsult


Idcon, underhåll, konsult


Idcon, underhåll, konsult

         Vem vi är
  IDCON är ett unikt och specialiserat konsultföretag som hjälper tillverknings- och processindustrier att maximera vinster genom att förbättra produktionstillförlitlighet och underhållsverksamhet. I mer än trettiofem år har våra metoder blivit framgångsrikt tillämpade över hela världen och i så gott som av all typer av industrier. Idag har vi konsultar i Kanada, USA och Sverige. IDCON ägs av Christer idhammar och Torbjörn idhammar.
         Vad vi gör
  IDCONs mission är att hjälpa våra kunder att förbättra produktionstillförlitlighet och att därigenom minska tillverknings- och underhållskostnader. Typiska förbättringar inom underhåll fokuserar ofta på teknik, vi lägger istället tonvikten på att prestera resultat med hjälp av att engagera och organisera företagets anställda. IDCON samarbetar med de anställda för att skapa bestående och ständigt bättre resultat. Våra väl dokumenterade "Bästa Arbetssätt" används som underlag för att hjälpa er organisation att upptäcka och förstå skillnaden mellan hur bra er organisation är och hur bra den kan bli.
         Varför vi är unika
  Erfarenhet, Objektivitet. Filosofi. Dessa tre ord sammanfattar vad det är som gör IDCON unikt. Vi är inte det enda konsultföretaget med erfarenhet inom produktionstillförlitlighet och underhåll. Men väldigt få företag kan erbjuda samma grad av erfarenhet som vi har skaffat oss under åren. IDCON startade i Sverige som Idhammar Konsult AB, 1972 och flyttade sedan sitt huvudkontor till USA 1985. Vi har sen dess arbetat med människor över hela världen i många olika kulturer och mer eller mindre med alla typer av tillverknings- och processindustrier; t.ex. gruvor, papper och massa, kemisk industri, livsmedel, kraftverk, raffinaderi, bilindustri, träförädling, bryggerier, stål, biokemi, läkemedelsföretag, cement, med mera. IDCON specialiserar sig endast på produktionstillförlitlighet och underhåll. Eftersom vi är helt oberoende och inte säljer andra tjänster som reservdelar, verktyg, utrustning, outsourcing, hårdvara eller mjukvara innebär det att vi ger våra kunder objektiva och pålitliga råd. Vi har utvecklat vår filosofi och arbetssätt under mer än tre årtionden. I stället för att kopiera de senaste trenderna har IDCON kontinuerligt och målinriktat utvecklat sin strategi som är baserad på sunt förnuft. Vi kallar denna strategi Resultatorienterad Produktionstillförlitlighet och Underhåll (RORMTM - Results Oriented Reliability and Maintenance). Denna metod är inriktad på sunt förnuft och ett logiskt tillvägagångssätt som analyserar alla delar av organisationen; från planering och schemaläggning till förebyggande underhåll och grundläggande maskinskötsel. Kombinationen av erfarenhet, objektivitet och filosofi gör IDCON till ett unikt företag inom produktion och underhåll.
         IDCONs Mission, Grundsyn och Värderingar
IDCONs mission är att hjälpa sina kunder att förbättra produktionstillförlitligheten och därigenom minska tillverknings- och underhållskostnader. Vi anser att det är viktigt att vi har en gemensam grundsyn och värdering med våra kunder. På så sätt kan kunden dra fullständig fördel av vårt arbete som samarbetspartner. Några av de viktigaste grundvärderingarna i vår RORM-filosofi är:
 
Kostandsbesparingar skapar inte förbättrad produktionstillförlitlighet, men om man förbättrar
produktionstillförlitligheten minskar kostnaderna.
Anställda kan inte vara mer effektiva än det arbetssystem de jobbar i tillåter dem att vara.
Förbättring av arbetssätt handlar nästan alltid om att ändra människors beteende, sekundärt att
välja ny teknik
Människor har inget emot ändringar, de gillar däremot inte att bli förändrade genom direktiv
Människor är inte företagets mest värdefulla tillgång; rätt människor på rätt plats är den
mest värdefulla tillgången.
De flesta organisationer vet vad som bör göras, men genomför inte.
De grundläggande arbetssätten för produktionstillförlitlighet måste alltid fungera väl innan andra
förbättringsinitiativ påbörjas.
Förbättringar måste ske i ett partnerskap mellan drift, underhåll och anläggning.
Total produktionstillförlitlighet är resultatet av tillförlitlighet för både utrustning och tillverksprocess.
Det inkluderar kvalitet, tid och hastighet.
Förbättringsinitiativ skall dokumenteras, UTFÖRAS, och Mätas.
         Ett exempel på vårt arbetssätt som konsulter
 

IDCON kan vara till hjälp. Vi specialiserar oss på lösningar till förbättrad produktionstillförlitlighet genom effektivare underhåll. Vi kan hjälpa ert företag strömlinjeforma arbetsprocesser och optimera produktionssäkerheten, vilket resulterar i lägre tillverkningskostnader.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta