Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

IDCON, INC produkter och tjänster

Idcon, underhåll, konsult


Idcon, underhåll, konsult


Idcon, underhåll, konsult


Idcon, underhåll, konsult


Idcon, underhåll, konsult
          Konsulttjänster Övergripande
IDCON är främst ett konsultföretag inom produktionstillförlitlighet och underhåll.  Vi arbetar 80-90% med "hands-on" implementering och förbättring i fabriker.  10-20% av vårt arbete är utbildningar skräddarsydda för er organisation. Vi arbetar med ledning, mellanchefer och personal på golvet.  Våra konsultar har gedigen erfarenhet.  Vi har konsulter med bakgrund som underhållschefer, mekaniker, elektiker, instrumentare, konsulter, samt bolagschefer.
Vi arbetar främst med följande områden:
 
Rådgivning
Nulägesanalys & plan
Förebyggande Underhåll
Operatörstillsyn
Planering och Schemaläggning
Grundorsaksanalys
Reservdelshantering
          Konsulttjänst - Erfarenhet och Expertis
  IDCONs kunder kan förvänta sig att uppnå ökad produktion och minskade kostnader. Med mer än 35 års erfarenhet räknar vi inte bara med att uppnå resultat men också att överträffa de förväntade resultaten. IDCON har arbetat med mer än 400 organisationer i 45 länder och över 80 procent av våra kunder har jobbat med oss vid mer än ett tillfälle. Sedan vi startade i Sverige 1972 har vi förbättrat och utvecklat vår kunskap och erfarenhet inom produktionstillförlitlighet och underhållsverksamhet. Avsikten med omlokaliseringen av vårt huvudkontor till USA 1985 var att expandera vår industribas och att förbättra vår kunskap. Med våra svensktalande konsulter samarbetar vi tillsammans med dig och ditt företag med att värdera, rekommendera, utbilda och undervisa. Vi implementerar bättre arbetssätt och förankrar dem i er organisation. Eftersom varje kund och företag har unika utmaningar skräddarsyr vi lösningar till att möta deras behov. Vi använder oss inte av traditionella tillvägagångssätt eller färdigsydda program. Kunden kan behöva hjälp med ett arbetssätt, en kombination av tjänster, eller med ett speciellt problem som behöver lösas. Det kräver ofta ett anpassat tillvägagångssätt från IDCONs Sida.
IDCON har många andra produkter och tjänster som är ämnade att antingen komplettera våra konsulttjänster eller användas på egen hand. Dessa inkluderar:
         Benchmarking expedition
  Denna unika "forskningsresa" till olika fabriker erbjuder deltagarna en enastående utbildningserfarenhet. Expeditionen är så populär att IDCON har arrangerat och lett dessa resor nästan årligen sen 1985.
         Konferenser
  IDCON har organiserat och lett många drift- och underhållskonferenser i Europa, Kanada, USA och Australien. Den längst pågående konferensen har ägt rum årligen sen 1986.  De flesta av våra öppna utbildningar är lagda i USA.  Vi har vår årliga höstkonferens med talare från många olika industrier. 
         Öppna och interna utbildningar
  IDCON utför ett antal öppna och interna kurser i olika kunskapsområden som t ex ledarskap inom drift och underhåll, "Bästa kända arbetssätt", förebyggande underhåll, planering och schemaläggning.  Varje vår har vi en hel veckas utbildning med korta kurser i de flesta områden vi arbetar med, besök www.reliability-week.com för mer information.
         Böcker och manualer
  IDCON har sammanställt sin erfarenhet i en serie av böcker och handledningsmanualer. Vi uppdaterar och skapar kontinuerligt nya publikationer. Läs mer om våra böcker och beställningsinformation
Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta