Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Bra underhåll är osynligt

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Det vore bra om vi kunde köpa underhållsfria maskiner, hus eller bilar, men det är en utopi. Allt behöver underhållas, det är bara en fråga om när.

Om ni gör utför alla s.k. bästa arbetssätt rätt så blir underhållsavdelningen mer osynlig. Det är mindre dramatik runt underhållsinsatserna än om underhållsarbetena är reaktiva. Vid ett haveri syns underhållsverksamheten, det är mycket synbar aktivitet och upprörda känslor. Om haveriet undvikits därför att någon utförde en inspektion och hittade ett fel och felrapporten blev en arbetsorder, som planerades och därefter schemalades och arbetet därefter utfördes under bästa förhållanden innan felet utvecklats till ett haveri, t.ex under en omställning av en process, då skulle det mesta av underhållsinsatserna vara osynliga för andra än de direkt inblandade.

Jag hör ofta från personer, som jobbar med vibrationsanalys och andra förebyggande aktiviteter, att dom inte uppskattas eller att deras insatser frågasätts ekonomiskt.

I tabellen visas ett exempel på vad vi kallar en Cost Avoidance Report – Undviken Kostnad – på Svenska. I den här fabriken registreras alla felanmälningar, därefter värderas hur mycket som sparats i undviken kostnad för produktionsbortfall  och underhåll. Raporten är ett verktyg att marknadsföra osynliga arbetsinsatser och för att visa värdeökningen som uppnåtts genom dessa insatser. Rapporten är mest på Engelska men jag hoppas läsarna kan använda iden inom egna verksamheter. Vill ni ha en komplett exempel som visar hur rapporten används kontakta info@idcon.co att Christer Idhammar så sänder jag den till er.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta