Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Kulturförändring

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Alla som medverkat i förbättringsinitiativ inom produktion och underhåll inser snart att det handlar mer om en kulturförändring och ändrat beteende än om teknik. Teknik såsom automatisering, datorsystem, kontinuerlig tillståndskontroll etc. är mycket viktiga inslag, men dom är lättare att implementera än t.ex ett förändrat arbetssätt. Underhållsverksamhet är fortfarande en personalintensiv verksamhet och förbättringar kan inte uppnås med automatisering på samma sätt som genom automatisering av en tillverkningsprocess. För att generera de resultat som är möjliga att uppnå genom effektiviserat underhåll måste vi förändra beteenden och arbetssätt genom en kulturförändring. Vad är det för kulturförändring vi talar om? Min erfarenhet är att all kulturförändring måste börja med företagsledningen. Företagsledningen äger och driver organisationens kultur.

Min farmor brukade säga “ Vackra ord är sällan sanna. Sanna ord är sällan vackra”.
Eftersom jag inte säljer datorsystem, verktyg, instrument e.d. så behöver jag inte bara säga vackra ord, i min verksamhet är det mycket viktigare att säga sanna ord. Det innebär att jag mycket ofta säger vad en organisation behöver höra, inte alltid vad man vill höra.  Så här är några sanna ord till företagsledningar i många företag.
En underhållsorganisation kan aldrig bli verkligt effektiv om företags- eller fabriksledningen agerar kortsiktigt. En kortsiktig ledning fokuserar t.ex på kostnader i stället för på aktiviteter som påverkar kostnader. Att kortsiktigt sänka en underhållskostnad är lätt. Det sker genom att senarelägga nödvändiga underhållsinsatser, även om det ofta betyder att underhållsinsatsen kostar mer senare. Om företagsledningens direktiv är att kortsiktigt sänka kostnader så innebär det ofta att underhållschefer hamnar i ett ”budgetfängelse”. “ Jag vet att det här är rätt sak att göra, men jag har inte avsatt pengar i budgeten, så jag kan inte göra det” är en vanlig kommentar i en kostnadsdriven kultur. Så även om en kostnad kan generera en tiofaldig besparing inom tre år så genomförs den inte. Det är viktigare för underhållschefen att hålla sig inom budgetramen än att riskera att kortsiktigt överskrida budeten.

Om ledningens direktiv är mer långsiktigt så influeras organisationen att vidta de åtgärder som både kort- och långsiktigt påverkar kostnaderna. Om ett företag skall spara energi så kan man inte bara bestämma att använda mindre energi. Man investerar i stället i aktiviteter som sänker energikostnaden. T.ex. värmeåtervinningsystem, bättre isolering, energisnålare processer etc. Underhållskostnaden kan också sänkas genom kapitalinvesteringar, men väldigt mycket kan göras för att sänka underhållskostnaden utan kapitalinvesteringar. Genom att implementera bättre arbetssätt så kan underhållseffektiviteten ökas genom att man utnyttjar befintliga resurser mycket bättre. Det är här kulturförändringen kommer in. Motståndet till en kulturförändring är sällan inom underhållsorganisationens frontlinje, men det är ofta vad ledningen tror. Kulturförändringen måste i stället drivas genom ledningens synbara och långsiktiga engagemang. Ledningen måste förstå skillnaden mellan en resultatorienterad och en kostnadsorienterad underhållsorganisation. Ökad produktionssäkerhet sänker tillverkningskostnaderna, inklusive underhållskostnaderna. Fokusering på att sänka underhållskostnaderna ger kortsiktiga resultat, men sänker produktionssäkerheten. De gånger jag talat med företagsledningar om en resultatorienterad underhållsverksamhet får jag ofta följande kommentar “Vi håller med om att högre produktionssäkerhet är vår största förbättringspotential.....men först måste vi få ner kostnaderna” Det är på ledningsnivån kulturförändringen måste börja.

Jag får ofta förfrågningar om att besöka företag i Skandinavien. Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med besök till flera företag info@idcon.com att. Christer Idhammar. Tel: +1 919 847 8764 ext 104. Besök gärna www.idcon.com för mer information på Svenska eller Engelska.

Skulle ni vilja arbeta i USA, Kanada, Europa som konsult för IDCON, INC?Tre till sex veckors besök. Hör av er till info@idcon.com attn Christer Idhammar.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta