Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Vad gör de bästa bättre? (del V)

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

Här definieras “de bästa” som tillverkande företag som har en hög produktionssäkerhet och, som en följd av detta har snabbt genomflöde och lägre tillverkningskostnader. Vad är det som dessa företag gör annorlunda än andra? Det är naturligtvis många saker som de bästa gör som andra inte gör lika bra, men sammanfattningsvis kan jag säga att dom genomför de saker som man bestämt sej för, och man genomför och utför dessa saker bättre och bättre under lång tid.

I föregående krönika saknades nedanstående bild. Därför inkluderar jag den i den här krönikan.

 

8. Man vet och förstår hur mycket bättre man kan bli.

En del läsare kontaktade mej och frågade hur man lätt kan bedöma förbättringspotentialen i en underhållsorganisation baserad på hur stor arbetsvolym som utförs utan bra planering och schemaläggning.

I föregående krönika påstod jag att ni kan förbättra er produktivitet med ca. 35% genom att professionellt planera och sedan schemalägga de flesta dagliga underhållsarbeten. Ett sätt att uppskatta förbättringspotentialen är att först uppskatta hur stor volym av arbeten utförs som reaktiva (röda cirkeln). Uppskatta sedan hur mycket tid som förloras då ett arbete utförs som reaktivt. (Avbryta pågående arbeten, hitta rätt personal, hitta verktyg och reservdelar etc). Det är inte svårt att göra detta och det tar inte lång tid. Ni kan te.x. använda några exempel från typiska oplanerade och ej schemelagda arbeten som utförts tidigare och jämföra med hur mycket tid som förlorats jämfört med om de utförts enligt bästa arbetssätt som beskrevs i tabellen i den senaste krönikan.

 

Andel reaktiva arbeten

Förlorad tid

Totalt förlorad tid

Nuläge

70%

60%

42%

Bästa Arbetssätt

20%

40%

8%

Förbättring

 

 

34%

I ovanstående tabell antas att andelen reaktiva arbeten är ca. 70 % och att då dessa arbeten utföres förloras ca. 60 % tid. Totalt förloras altså ca. 0.7 x 0.6 = 42% tid. Om andelen reaktiva arbeten kan minskas till ca. 20 % och den förlorade tiden då dessa arbeten utförs kan minskas till ca. 40 % så förloras bara ca. 8 %. Det är en möjlig förbättringspotential på ca. 34 %.

I många industrier  påverkas också produktionsförlitligheten då reaktiva underhållsarbeten utförs. En minskning av dessa arbeten leder alltså till ytterligare besparingar.

Minskning av reaktiva arbeten sker genom att ständigt eliminera grundorsaker till problem, förbättrat handhavande av produktionsutrustning, förbättrat förebyggande underhåll, inspektioner kopplade med planering och schemaläggning och andra grundläggande aktiviteter. Minskning av förlorad tid vid akuta reparationer sker genom bättre teknisk dokumentation, förplanerade arbeten, bättre organisation m.m.

Den tid som frigörs minskar behovet av tillfälliga resurser och övertid och gör det möjligt att nu fokusera mer tid till att ständigt förbättra och genom naturlig avgång klara av kvarstående arbetsvolym med färre anställda.

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med flera företag. Kontakta info@idcon.com att. Christer Idhammar.
Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.
  

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta