Konsultverksamhet, Resultatinriktad, Produktionstillförlitlighet, Underhåll
Hem Om IDCON Tjänster Artiklar & tips Böcker Kontakt Web Karta  
Underhållsföretag IDCON INC

Varför kostar en del pumpar mindre än andra?

Christer Idhammar
Underhållskonsult Christer Idhammar är Founder and CEO för IDCON INC, ett företag som startades 1972 som Idhammar Konsult AB.
Konsulterna på Idcon är specialister inom management av underhåll, de arbetar med planering och beredning, tillståndskontroll, driftsäkerhet och utbildning inom underhåll. Idcon har även publiserat böcker i tillståndskontroll, planering och beredning, resultatorienterat underhåll samt förebyggande underhåll.
Skicka era synpunkter till info@idcon.com
Läs mer om våra böcker angående förebyggande underhåll, driftsäkerhet och planering

I nedanstående bild framgår att längsta livslängden, mätt i medeltid mellan fel för den bästa petrokemiska fabriken i USA är 10.1 år medan den kortaste livslängden i ett oljeraffinaderi är 1.6 år. Det är en mycket stor skillnad i kostnad för produktionsbortfall i volym och kvalitet, ökade kapitalkostnader och underhållskostnader. Fundera över hur mycket dyrare underhållet av pumpar är i den anläggning som har 2000 pumpar med ett MTBF på 1.6 år jämfört med den anläggning som också har 2000 pumpar med ett MTBF på 10.1 år. Det kan vara skillnaden mellan att överleva eller inte, speciellt i den världsomfattande ekonomiska nedgång vi nu har.

Naturligtvis har en del av skillnaderna att göra med vilka pumpar, tätningar, kopplingar m.m. som valts vid upphandlingen samt pumpmedia. Men mycket stor del har att göra med grundläggande omvårdnad. Är pumparna väl underhållna spelar åldern mycket liten betydelse. Om underhållet eftersatts under många år så kan det vara katastrofalt. Det är viktigt att tänka på nu när alla är under starkt kostnadstryck. Uteblivet eller uppskjutet underhåll kan kosta mycket i framtiden.
Data i bilden är från ”Pump user’s handbook”. Jag har själv gjort många liknande studier i många företag. Syftet har varit att få fram användbara ledande nyckelfaktorer som kan användas för att motivera personal och att påvisa snabba resultat. Elmotorer i samma fabrik kan t.ex. ha ett MTBF på mellan 1.5 till 12 år. Samma skillnader i MTBF har visats för pumpar, vissa tätningar, hydraulikcylindrar etc. där det visats att MTBF varit kort har man beslutat att etablera ett utgångsvärde och sedan engagerat personer att minska antalet fel. En gång per kvartal har man sedan mätt förändringen i MTBF. 
Jag tror mycket på att använda närliggande och enkla ledande mätetal för att uppnå de resultat som önskas i högre konkurrenskraft genom tillförlitlighet och lägre kostnader.  

Så vad görs för att minska antalet fel? Det bästa med att förbättra tillförlitlighet och underhåll är att det ofta handlar om det grundläggande och att det inte behöver kosta mycket att göra.  

Engagera en grupp av de personer som kan påverka drift och underhåll inom det område som ni vill förbättra. T.ex. Operatörer, mekaniker, elektriker och förrådspersonal. Om ni bestämt er för att minska antalet fel på pumpar så kommer dom troligen att föreslå att ni skall:

  • Förbättra körsätt så att ni skiftar driften av dubblerade pumpar så att de körs lika många drifttimmar.
  • Förrådet ordnar alla förrådshållna pumpar så att de lätt kan roteras en gång i månaden.
  • Pumplager smörjs rätt. Andningsfilter förses med lufttorkare.
  • Uppriktning av koppling görs med precision.
  • Tätningsvatten är filtrerat och med rätt tryck och flöde.
  • Uppriktning av röranslutningar görs med precision.
  • Fundament tillåter stabil position av pump och presisionuppriktning.
  • Pumpenhet balanseras.

Ovanstående exempel är naturligtvis välkända, alla vet att dom är bra att göra. Men glöm aldrig skillnaden mellan att veta vad man skall göra och att verkligen göra det.

Hem  |   Om IDCON  |   Tjänster  |   Artiklar & tips  |   Böcker  |    Kontakt  |   Web Karta